Ungefär 80 procent av hushållsavdragen gällde renoveringar

Skatteförvaltningen har publicerat statistiska uppgifter om personkundernas avdrag skatteår 2011 på Skatt.fi.

Av statistikerna framgår bl.a. följande:

  • Eurobeloppet av hushållsavdragen ökade med 16,6 procent. Ungefär 80 av avdragen gällde underhåll och sanering av bostäder, 17 procent hushållsarbete och 3 procent vård- och omsorgsarbete.
  • Deklarerade räntor på bostadslån mm. minskade mellan 2009 och 2010 med nästan 50 procent, men har nu börjat öka igen. Personkundernas deklarerade räntor på bostadslån och dylika för skatteår 2011 gick upp till 1,45 miljarder euro (+22,8 %).
  • Avdragen för resekostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgjorde avdrag från förvärvsinkomst till ett belopp på 1,53 miljarder euro (+9,0 %). Maximiavdraget, 7 000 euro, gjordes av 25 502 personer.
  • Avdragen på de obligatoriska pensionsförsäkringspremierna ökade med 12,4 procent från 2010, medan avdragen på de frivilliga pensionsförsäkringspremierna minskade med 7,1 procent från det föregående året.

Se statistikerna på Skatt.fi:

Ytterligare uppgifter till massmedier:
Överinspektör Riitta Ijäs 040 - 727 6642

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Skatteförvaltningen har publicerat statistiska uppgifter om personkundernas avdrag skatteår 2011 på Skatt.fi.
Tweettaa