Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti

Ensi vuoden alusta alkaen työntekijän ei tarvitse toimittaa tai esittää työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut 5.12.2013 ennakkoperintäasetuksen muutoksen, joka mahdollistaa tämän menettelyn.

Työnantaja voi tehdä pyynnön ennakonpidätystiedoista tammikuun 2014 loppuun mennessä toimittamalla Verohallinnolle tiedoston, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Muutosverokortti pitää kuitenkin toimittaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin.

Työnantajan on kerrottava työntekijälle, onko ennakonpidätystiedot saatu sähköisesti. Verohallinto ei anna näitä tietoja. Jos sähköisiä tietoja ei ole käytössä, työnantajan on pyydettävä työntekijältä paperinen verokortti. Tällöin verokortti pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua työnantajalle.

A-vaihtoehtoa käytetään automaattisesti
Verokortissa oleva A-vaihtoehto on palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys ja B-vaihtoehto on yhden tulorajan ennakonpidätys. Jatkossa työnantaja käyttää automaattisesti vaihtoehtoa A ja vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Jos työntekijä haluaa, että työnantaja käyttää vaihtoehtoa B, hän voi ilmoittaa tästä vapaamuotoisesti työnantajalle, eikä verokorttia tarvitse tällöin toimittaa.

Ennakkoperintäasetuksen muutoksen tavoitteena on pienentää työnantajan hallinnollista taakkaa, koska paperista verokorttia ei tule enää säilytettäväksi.

Lisätietoja medialle:
Päivi Verkasalo p. 020 612 3784
Kaj Hoffren p. 020 612 5155

Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto-ohjeet löytyvät vero.fi:stä:

Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Kehittajat/Tietuekuvaukset/Tietuekuvaukset__Suorasiirrot_ja_muut_il(15904)

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Ensi vuoden alusta alkaen työntekijän ei tarvitse toimittaa tai esittää työnantajalle paperista verokorttia, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti.
Tweettaa