Veronpalautuksia maksetaan joulukuussa yhteensä 2,2 miljardia euroa

Verohallinto maksaa verovuoden 2014 veronpalautukset pankkitileille 3.12. päivän aikana. Maksuosoituksena maksettavat veronpalautukset ovat nostettavissa 9.-11.12. alkaen.

Verovuoden 2014 veronpalautuksia maksetaan 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä 2,2 miljardia euroa. Keskimääräinen palautus on 665 euroa.

Veronpalautuksia saavista henkilöistä 79 prosentilla palautusten määrä on viidestä eurosta tuhanteen euroa. Euroissa mitattuna alle 1 000 euron palautusten osuus kaikista palautuksista on kuitenkin vain reilu kolmannes. Yli 1 000 euron palautusten euromääräinen osuus kaikista palautuksista on siten kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaan keskimääräinen jäännösvero 1 428 euroa

Verovuodelta 2014 jäännösveroja tulee maksettavaksi 792 tuhannelle henkilölle yhteensä 1,1 miljardia euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 1 428 euroa.

Jäännösveroja maksavista kolme neljäsosaa maksaa alle 1 000 euroa jäännösveroa. Euroissa mitattuna alle 1 000 euron jäännösverojen osuus kaikista jäännösveroista on vain 15 prosenttia.

Jäännösveroissa korostuu suurten jäännösverojen osuus. Esimerkiksi yli 5 000 euroa maksavia henkilöitä on kaikista jäännösveroja maksavista vain 5 prosenttia, mutta heidän osuutensa maksuunpannuista jäännösveroista on 57 prosenttia.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1.12.2015. Toinen erä on maksettava viimeistään 2.2.2016.

Tarkemmat tilastotaulukot:

Lisätietoja medialle:
ylitarkastaja Riitta Ijäs, p. 020 612 4134
ylitarkastaja Tapio Honkala, p. 020 612 4137

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Tilaa

Liitteet & linkit