Veronpalautuksia maksetaan joulukuussa yhteensä 2,3 miljardia euroa

Verohallinto maksaa verovuoden 2012 veronpalautukset pankkitileille 4.12. päivän aikana. Maksuosoituksena maksettavat veronpalautukset ovat nostettavissa 11.–13.12. alkaen.

Verovuoden 2012 veronpalautuksia maksetaan 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä 2,3 miljardia euroa. Keskimääräinen palautus on 692 euroa.
Ennakonpalautuksia saavista henkilöistä 78 prosentilla palautusten määrä on viidestä tuhanteen euroa. Euroissa mitattuna alle 1 000 euron palautusten osuus kaikista palautuksista on kuitenkin vain reilu kolmannes. Yli 1 000 euron palautuksia saa yhteensä 766 000 asiakasta ja niiden euromääräinen osuus kaikista palautuksista on kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaan keskimääräinen jäännösvero 1 473 euroa
Verovuodelta 2012 jäännösveroja tulee maksettavaksi 675 000 henkilölle yhteensä 1,0 miljardia euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 1 473 euroa.
Jäännösveroja maksavista kolme neljäsosaa maksaa alle 1 000 euroa jäännösveroa. Euroissa mitattuna alle 1 000 euron jäännösverojen osuus kaikista jäännösveroista on vain 14 prosenttia.

Jäännösveroissa korostuu suurten jäännösverojen osuus. Esimerkiksi yli 5 000 euroa maksavia henkilöitä on kaikista jäännösveroja maksavista vain 6 prosenttia, mutta heidän osuutensa maksuunpannuista jäännösveroista on 59 prosenttia.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 2.12.2013. Toinen erä on maksettava viimeistään 3.2.2014.

Tarkemmat tilastotaulukot:
Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset ja jäännösverot tulonsaajaryhmittäin verovuonna 2012

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2012

Lisätietoja medialle:
Matti Luokkanen, p. 020 612 4110
Riitta Ijäs, p. 020 612 4134

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto maksaa verovuoden 2012 veronpalautukset pankkitileille 4.12. päivän aikana. Maksuosoituksena maksettavat veronpalautukset ovat nostettavissa 11.–13.12. alkaen.
Tweettaa