Vuoden 2012 tuloverotus valmistui: Tuloverot kasvoivat pääomatuloveron ja yhteisöveron laskusta huolimatta

Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 31,5 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi 420 miljoonaa euroa (+1,3 %) edellisvuoteen verrattuna. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2012 yhteensä 713 miljoonaa euroa (+2,9 %). Kasvu oli kuitenkin hieman ansiotulojen määrän kasvua (+4,1 %) hitaampaa.
Pääomatuloverot puolestaan putosivat 165 miljoonaa euroa verovuoteen 2011 verrattuna. Pääomatuloverojen määrä aleni, vaikka verovuodesta 2012 alkaen verokantaa korotettiin 28 prosentista 30 prosenttiin ja yli 50 000 euron pääomatulojen osalta 32 prosenttiin. Veronalaisten pääomatulojen määrä putosi peräti 1,3 miljardia euroa (-16,2 %). Tärkeimpänä yksittäisenä vaikutustekijänä oli luovutusvoittojen määrän romahtaminen kolmanneksella verovuoteen 2011 verrattuna.

Pääomatuloverojen laskusta johtuen myös valtion saamat henkilöasiakkaiden tuloverot putosivat hieman (-2,0 %). Sen sijaan kunnallisverojen yhteismäärä nousi 3,6 % ja kirkollisverojen 2,8 %.

Verokannan muutos myötävaikutti yhteisöveron laskuun
Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2012 tuloveroja 4,7 miljardia euroa. Laskua vuoteen 2011 verrattuna oli 129 miljoonaa euroa (-2,7 %).

Yhteisöverokantaa laskettiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin verovuodesta 2012 alkaen. Yhteisöverot eivät kuitenkaan laskeneet niin paljon kuin verokannan muutos olisi antanut odottaa, mikä kertoo yhteisöjen verotettavien tulojen hienoisesta kasvusta verovuonna 2012.

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot löytyvät Vero.fi:stä:

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Ilkka Karjalainen 040 517 9190
Ylitarkastaja Matti Luokkanen 040 652 8031

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 31,5 miljardia euroa.
Tweettaa