Andersson huolissaan oikeusturvasta uudessa veroilmoituksessa

”Moitteeton veroilmoitus kaikilta on epärealistinen oletus”

Veronmaksajain Keskusliiton puheenjohtaja, professori Edward Andersson on huolestunut siitä, miten ensi keväänä käyttöön tuleva uusi veroilmoitusmenettely vaikuttaa tavallisen veronmaksajan asemaan. Andersson puhui Veronmaksajien valtuuskunnan kokouksessa Espoossa maanantaina. Jo ensi vuonna tullaan lähettämään kaikille henkilökohtaisen tulon saajille esitäytetty veroilmoitus, jossa on enemmän tietoja kuin aiemmin. Tämä on Anderssonin mukaan sinänsä aivan oikea kehitys. ”Ongelmana on se, ettei näitä tietoja eikä verovelvollisen antamia lisätietoja tulla uuden menettelyn aikana sanottavasti tutkimaan. Tämä on johtanut siihen, että uudistuksessa on lisätty veroviranomaisten mahdollisuuksia jälkikäteen puuttua toimitettuun verotukseen verovelvollisen vahingoksi.” ”Koko verotuksen päättymisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana veroviranomainen saa muuttaa verotusta. Myös aikaisemmin jälkiverotukseksi kutsutun menettelyn, joka oikeuttaa puuttumaan verotukseen viiden vuoden ajan, edellytyksiä on kevennetty. Kaikki tällaiset muutokset heikentävät verovelvollisen oikeusturvaa.” ”On epärealistista lähteä siitä, että kaikki verovelvolliset pystyisivät ymmärtämään kaikki verolain säännökset ja antamaan moitteettoman veroilmoituksen. Tähän asti verotusmenettely on pitkälti ollut verovelvollisen ja viranomaisen välinen dialogi, jossa on selvitetty tosiasiat, jotta verotus voisi muodostua oikeaksi. Näin pitäisi olla jatkossakin.” ”Jos veroviranomainen sen sijaan ryhtyy käyttämään hyvin summaarista menettelyä ensi vaiheessa ja siirtää korjaukset tapahtuviksi yhden tai viiden seuraavan vuoden aikana, jolloin lisäveron lisukkeena on veronkorotus, niin verovelvollisen aseman heikkenee merkittävästi. Näin ei saisi olla.” ”Epäilemättä uudistus asettaa verovelvolliselle entistä suurempia vaatimuksia veroilmoitusvaiheessa, jotta hän antaisi oikeat tiedot. Mutta jos jonkin asian verotuskäsittely on hänelle epäselvä, hänen täytyy aina voida esittää tuo asia verottajalle ja edellyttää, että siihen otetaan kanta”, Andersson korostaa. Lisätiedot: viestintäjohtaja Antti Marttinen, 040 546 8693 tiedottaja Leena Kurkinen, 050 531 5465 www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa