Budjetti pitää palkansaajan verotuksen ja ostovoiman ennallaan

Hallituksen talousarvioesitys pitää palkansaajan tuloverotuksen ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Esimerkiksi keskipalkkaisen 2 935 euroa kuukaudessa ansaitsevan veroprosentti on nousemassa kahden prosenttiyksikön kymmenyksen verran 29,5 prosentista 29,7 prosenttiin.

Tuloveroratkaisut ja välillisten verojen kiristysten ruokkima inflaation kiihtyminen merkitsevät palkansaajan ostovoiman kasvun pysähtymistä. Tämä katkaisee 2000-luvulla vallinneen positiivisen ostovoimakehityksen. Vielä viime vuonna keskituloisen palkansaajan ostovoima kasvoi 5,3 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvun arvioidaan jäävän 0,8 prosenttiin ja ensi vuonna nollaan.

Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa on veromuutosten lisäksi huomioitu ennustetut sosiaalivakuutusmaksujen muutokset, ansiotason nousu ja inflaation muutos sekä oletettu keskimääräisen kunnallisveroprosentin kiristyminen.


Lisätiedot:
ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, 09 6188 7327, 050 536 4126

Veroperustemuutoksia:

- Valtion ansiotuloveroasteikon tulorajoihin noin 2,7 prosentin korotukset
- Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen 650 eurosta 740 euroon ja vähennyksen kertymäprosentin nosto 5,2 prosentista 5,9 prosenttiin
- Perusvähennyksen korotus 2 200 eurosta 2 250 euroon

Ennustetut palkansaajamaksut vuonna 2011 (suluissa vuoden 2010 tasot):

- Työeläkevakuutusmaksu, alle 53-vuotias palkansaaja 4,8 % (4,5 %), 53 vuotta täyttänyt 6,1 % (5,7 %)
- Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % (0,4 %)
- Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, palkansaaja 0,83 % (0,93 %)
- Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu työtulosta 1,24 % (1,47 %)

Keskimääräisen kunnallisveroprosentin oletetaan nousevan 0,25 prosenttiyksikköä tämän vuoden 18,98 prosentista.

Vuoden 2011 ennustettu ansiotason nousu 2,8 prosenttia ja inflaatio 2,5 prosenttia (VM Taloudellinen katsaus, syyskuu 2010).

Tuloveroprosentit- ja ostovoima-liite osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.