Budjettiehdotuksen veromuutokset

Veronmaksajain Keskusliitto on koonnut valtiovarainministeriön vuoden 2016 budjettiehdotuksen veromuutokset euromääräisine esimerkkeineen liiton verkkosivuille. Muutokset laskelmineen on luettavissa verkossa osoitteessa www.veronmaksajat.fi/verotus2016.

Voitte vapaasti hyödyntää tietoja omissa jutuissanne lähteen mainiten.

Lisätietoja:

ekonomisti Leena Savolainen, p. 09 6188 7327, 045 6711 900

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa