Joensuusta vuoden 2006 Taloustaitokunta

Veronmaksajain Keskusliitto on myöntänyt vuoden 2006 Taloustaitokunta-arvonimen Joensuun kaupungille.

”Tällä tunnustuksella haluamme kannustaa Joensuun kaupungin pyrkimystä kehittää talouttaan ja toimintojaan haastavissakin oloissa vakaan veroprosentin pohjalta”, Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen totesi palkinnon luovutustilaisuudessa.

”Tällainen talouden ja toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu on ydinkysymys kuntien tulevaisuuden kannalta. Aivan liian helposti sorrutaan vain käymään kuntalaisten kukkarolla tai päästämään velkaantuminen valloilleen. Se tie ei johda pitkälle”, Lehtinen korosti.

Joensuun talousarviossa on tavoitteena kaupungin talouden tasapainottaminen vuoteen 2008 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Joensuussa pidetään menojen kasvu maltillisena. Hyvän perustan Joensuun tulevien vuosien taloudenpidolle muodostavat pyrkimykset pitää tuloveroprosentti vakaana ja lainakanta enintään 1 000 eurona asukasta kohti. Joensuun kunnallisveroprosentti on maan keskiarvoa korkeampi, mutta alempi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin.

”Kaupungin taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti keskeisten tunnuslukujen avulla. Kaupunginvaltuuston talousseuranta tapahtuu neljännesvuosittain ja hallintokuntien kuukausittain”, kertoi Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen.

Kaupungin lainakanta kääntyi nousuun vuonna 2002. Tänä vuonna lainakanta edelleen kohoaa, mutta sen ennakoidaan pysyvän tavoitteen mukaisesti alle tuhannessa eurossa asukasta kohti. Kasvusta huolimatta lainakanta on alle maan keskiarvon.

”Joensuun haasteena ovat maakuntakeskuksen erityistehtävät muun muassa elinkeinopolitiikassa ja kulttuuritoiminnoissa sekä korkeahko työttömyys ja alhainen tulostaso muihin kilpaileviin keskuksiin verrattuna”, kaupunginjohtaja Meriläinen arvioi.

Lähivuosien vakaan taloudenpidon ohella arvonimen myöntämisessä kiinnitettiin huomiota palvelutasoon sekä kuntakokoon ja siihen liittyvään kykyyn turvata palvelut tulevaisuudessa. 58 000 tuhannen asukkaan Joensuussa asukasluku on ollut hienoisessa kasvussa jo useita vuosia. Joensuun ikärakenteen ennustetaan kuitenkin muuttuvan samalla tavoin kuin koko maassa keskimäärin eli vähintään 65-vuotiaiden kaupunkilaisten osuus kasvaa nopeimmin. Tammikuussa 2005 Tuupovaara ja Kiihtelysvaara liittyivät Joensuun kaupunkiin.

Joensuussa terveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon menot ovat maan keskimääräistä tasoa alhaisemmat, vaikka niiden kasvu onkin ollut ennakoitua suurempaa. Palvelutuotannon kustannukset ovat kaupungissa yleensäkin maan keskiarvoa pienemmät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelujen laatu olisi keskimääräistä huonompaa.

Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla Veronmaksajain Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota sekä kuntien tehokkaaseen taloudenhoitoon että niiden merkitykseen verottajina. Valintakriteerejä ovat mm. kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit, lainakannan suuruus, vuosikate sekä onnistunut rakennemuutos. Tulevaisuuden näkymät sekä kunnan palvelutaso vaikuttavat myös valintaan. Veronmaksajat valitsi Posion ensimmäiseksi Taloustaitokunnaksi vuonna 1991. Viime vuonna arvonimen sai Pori.

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 193 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.