Kansainvälinen Palkkaverovertailu

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2002: SUOMESSA JYRKKÄ VEROPROGRESSIO Suomi kuuluu palkansaajia kovimmin verottavien EU-maiden joukkoon yhdessä Belgian, Tanskan ja Saksan kanssa. Matalampia palkkoja verottavat ankarasti myös Ruotsi ja Italia. Kaikissa näissä kireän verotuksen maissa Suomea lukuun ottamatta on suunnitteilla kevennyksiä palkansaajien tuloverotukseen jo ensi vuodeksi tai lähitulevaisuudessa. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta "Kansainvälinen palkkaverovertailu 2002" -tutkimuksesta, jossa vertailtiin työn verotusta 17:ssa läntisessä teollisuusmaassa. Tutkimuksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Suomen palkkaverotuksen kilpailukyky heikkenee tulojen kasvaessa. Pieni- ja keskituloisten kokopäiväistä työtä tekevien suomalaisten tuloveroprosenttien ero eurooppalaiseen keskitasoon verrattuna on tällä hetkellä melko pieni. Tulojen noustessa ero kuitenkin kasvaa jyrkästi. 90 000 euron vuositulotasolla palkasta menee Suomessa veroa 48,5 prosenttia. Tällä tulotasolla Suomen ero muiden maiden keskiarvoon on noin yhdeksän prosenttiyksikköä, kun alimmalla tutkitulla tulotasolla ero on runsas kaksi prosenttiyksikköä. Erojen selvä kasvu palkkatason noustessa kertoo suomalaisen tuloveroprogression kireydestä. Jo keskituloinen suomalainen palkansaaja maksaa palkankorotuksestaan 47 prosenttia veroa. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja työntekijän tuloverojen yhdessä muodostama palkkaverokiila on keskituloisella palkansaajalla noin 46 prosenttia koko työvoimakustannuksesta. Ylimmällä tarkastellulla tulotasolla palkkaverokiila on jo 58,5 prosenttia työvoimakustannuksesta. Tämä on eurooppalaista huippua Ruotsin, Ranskan ja Belgian kanssa. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326 Taulukot ja koko tutkimus liitteineen: www.veronmaksajat.fi Veronmaksajain Keskusliitto on veroa maksavien kotitalouksien ja yritysten etujärjestö, johon kuuluu 190 000 jäsentä. Liiton palvelutoimintaan kuuluvat mm. veroneuvonta puhelimitse, Taloustaito- lehti , www.veronmaksajat.fi -sivusto sekä verotukseen liittyvät neuvontatilaisuudet ja tapahtumat. Lisätiedot: www.veronmaksajat.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00210/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.