Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Miten palkansaaja verotetaan Suomessa vuonna 2013 verrattuna esimerkiksi muihin euromaihin tai Ruotsiin? Hallituksen sopeutustoimet kiristivät työn verotusta Suomessa tänä vuonna. Vaikuttiko tämä Suomen asemaan vertailussa? Oliko Suomi poikkeus, vai vaikuttiko Euroopan velkakriisi palkkaverotukseen muissa maissa? Mitä vertailumaiden verotuksessa on tapahtunut vuonna 2013?

Veronmaksajain Keskusliitto julkaisee Kansainvälisen palkkaverovertailun vuodelta 2013 12.12.2013 klo 9.00.

Kansainvälisessä palkkaverovertailussa käsitellään palkkatuloon kohdistuvaa tuloverotusta, lisätulon marginaaliveroja sekä palkkasidonnaisia veronluonteisia työnantajamaksuja 18 OECD-maassa*. Tarkasteltavat vuosipalkat vaihtelevat 26 400 eurosta 132 200 euroon. Perheettömien palkansaajien lisäksi tarkastellaan yhden ja kahden tulonsaajan kaksilapsisten perheiden verotusta. Selvityksessä esitellään myös vertailumaiden tuloverojärjestelmiä ja niissä tapahtuneita muutoksia.

Jos haluatte saada aineistoa etukäteen tai kaipaatte aiheesta lisätietoja, pyydämme olemaan yhteydessä selvityksen tekijään pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkolaan, puh. 09 6188 7326, 050 536 4126 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen mikael.kirkko-jaakkola@veronmaksajat.fi.

*Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.