Kulutusverotus kiristynyt Suomessa ja Euroopassa

Suomessa kulutusverotusta on kuluneen vaalikauden aikana kiristetty yhteensä 2,4 miljardia euroa vuositasolla. Kulutusveroja on korotettu laajalti myös muualla Euroopassa finanssikriisin jälkeen.

Tämä käy ilmi Veronmaksajien ekonomisti Leena Savolaisen selvityksestä ”Verottaja kuluttajan kukkarolla”. Selvityksessä on vertailtu kulutusverotusta EU- ja OECD-maissa.

- Verotuksen painopistettä on perusteltua asteittain siirtää työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan. Kulutusverotusta on kuitenkin jo huomattavasti kiristetty. Jatkossa verorakennetta olisikin hyvä uudistaa ensisijaisesti ansiotulojen verotusta keventämällä, Savolainen arvioi.

Arvonlisäverokantojen korotuksen osuus vaalikauden kiristyksistä on noin 900 milj. euroa. Finanssikriisin alun jälkeen kolme neljästä EU-maasta on kiristänyt arvonlisäveroa. Suomen 24 prosentin yleinen arvonlisäverokanta on kansainvälisesti vertailtuna korkea, mutta matalampi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kaikkein korkein 27 prosentin arvonlisäverokanta on Unkarissa, jossa verokanta on noussut peräti seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Kulutusverot tuottivat vuonna 2014 valtion kassaan runsaat 29 miljardia euroa, joka on kolmannes kaikista Suomessa kerätyistä veroista. Kulutusverojen osuus kaikista verotuotoista on Suomessa hieman eurooppalaista keskitasoa suurempi.

Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli Suomessa runsaat 14 prosenttia vuonna 2014. Tällä tavoin mitattuna Suomen kulutusverotus on EU-maiden kärkijoukossa.

Suomi on kansainvälisesti vertaillen myös kireän valmisteverotuksen maa, jossa keskeisimpiä valmisteveroja ovat energiaverot sekä tupakka- ja alkoholivero. Eri verojen yhteenlaskettu osuus bensiinin hinnasta on 64 prosenttia ja tupakka-askin hinnasta 82 prosenttia.

Ajoneuvojen verotus on Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna melko kireää. Sekä EU:n tasolla että Suomessa on suuntauksena siirtää ajoneuvojen verotuksen painopiste auton hankinnasta käyttövaiheen verotukseen.

Lisätiedot: ekonomisti Leena Savolainen, Veronmaksajat, 09 6188 7327, 045 6711 900
Selvitys ja muu materiaali löytyy osoitteesta www.veronmaksajat.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa