Kunnallisveron progressio ja merkitys ovat kasvaneet

Kunnallisveron osuus palkkatulosta nousee, kun ansiot kasvavat. Tämä progressio on tullut yhä selvemmäksi viime vuosina toteutettujen ansiotuloverotuksen muutosten vuoksi.

”Työtulovähennyksen ja perusvähennyksen kasvattaminen viime vuosina on pienentänyt pienempituloisten palkansaajien kunnallisveroja merkittävästi”, Veronmaksajien ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa.

Vuonna 2011 keskimääräisellä 19,17 kunnallisveroprosentilla maksetaan 10 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa noin 4 prosenttia. 20 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan 12 prosenttia ja 40 000 euron vuosipalkasta 17 prosenttia.

Kunnallisvero on verokertymältään julkissektorin merkittävin yksittäinen vero. Tilastokeskuksen mukaan se muodosti 22 prosenttia Suomen verokertymästä vuonna 2009.

Kunnallisveron osuus ansiotuloista menevistä veroista on kasvanut, kun kunnallisveroprosentteja on nostettu ja valtion tuloveroasteikkoa kevennetty. Edes viime vuoden bruttokansantuotteen kahdeksan prosentin pudotus ei kääntänyt maksettavien kunnallisverojen määrää laskuun. Kunnallisveron kehitystä on tarkasteltu Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemassa kuntaveroselvityksessä.

Lisätiedot:
ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajat, puh. 09 6188 7327 ja 050 536 4126

Katso myös
Kuntaverovertailu 2011: Helsingin seudulla isot veroerot
http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/l/lehdistotiedotteet/kuntaverovertailu-2011-helsingin-seudulla-isot-veroerot

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.