Kuntaverovertailu 2011: Helsingin seudulla isot veroerot

Keskituloinen palkansaajaperhe maksaa vuonna 2011 Pornaisissa 2 351 euroa enemmän kunnallisia veroja kuin Kauniaisissa, jossa verotus on Helsingin seudun keveintä. Summaan sisältyvät kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverot.

Helsinki korotti ensi vuodelle kunnallisveroprosenttiaan yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä merkitsee keskituloiselle helsinkiläisperheelle 670 euron lisälaskua.

Helsingin seudulla Pornaisissa esimerkkiperhe maksaa kunnallisia veroja yhteensä 14 418 euroa. Pornaisten ohella kireitä verottajia ovat Mäntsälä ja Vihti. Kauniaisten jälkeen kevyimpiä verottajia Helsingin seudulla ovat puolestaan Espoo, Tuusula ja Helsinki.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta selvityksestä, jossa on vertailtu kunnallisia veroja Helsingin seudun 14 kunnassa, 20 eri maakuntakeskuksessa sekä maakunnittain Manner-Suomen kaikissa kunnissa. Selvityksen on laatinut Veronmaksajien ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Kun verrataan toisiinsa maakuntakeskuksia, kirein verottaja on Kajaani, jossa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa kunnallisia veroja vuonna 2011 yhteensä 14 605 euroa. Tämä on 1 258 euroa enemmän kuin Helsingissä, jossa verotus on maakuntakeskusten joukossa keveintä. Kajaanin jälkeen kireimpiä verottajia ovat Kouvola, Rovaniemi ja Kokkola. Turussa verotus on lähes yhtä kevyttä kuin Helsingissä.

”Verotusta vertailtaessa on syytä pitää mielessä, että asumismenot ovat Helsingissä korkeat. Kun verotus Helsingissä kiristyy, pääkaupungissa on entistäkin kalliimpaa elää”, Kirkko-Jaakkola toteaa.

Eniten kiinteistöveroa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa maakuntakeskuksista Helsingissä, 291 euroa vuonna 2011. Vähiten kiinteistöveroa esimerkkiperhe maksaa Porissa, 131 euroa. Helsingin seudulla esimerkkiperhe maksaa kiinteistöveroa Helsinkiäkin enemmän Kauniaisissa, 350 euroa vuonna 2011. Alhaisin kiinteistöveron määrä on Tuusulassa, 149 euroa.

Kaikista kunnista Kauniainen lievin tuloverottaja, Vihanti kirein

Kun vertaillaan tuloverotusta (kunnallis- ja kirkollisvero sekä valtionvero ja sosiaalivakuutusmaksut) kaikkien Manner-Suomen kuntien kesken, lievin verottaja on aikaisempien vuosien tapaan Kauniainen. Keskipalkkainen palkansaajaperhe maksaa siellä tuloveroja yhteensä 21 470 euroa vuonna 2011. Toisena on Naantali, jossa esimerkkiperhe maksaa tuloveroja 670 euroa enemmän kuin Kauniaisissa.

Vuonna 2011 tuloverotus on kireintä Vihannissa, jossa keskipalkkainen perhe maksaa tuloveroja 3 917 euroa enemmän kuin Kauniaisissa. Seuraavaksi kallein on Tohmajärvi. Vihannin ja Tohmajärven veroprosentti on 21,5, mikä on korkein Suomessa ensi vuonna käytössä oleva kunnallisveroprosentti.

Lisätiedot:
ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajat, puh. 09 6188 7327 ja 050 536 4126

Kuntien verot 2011 -selvitys on osoitteessa
http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/l/lehdistotiedotteet/kuntaverovertailu-2011-helsingin-seudulla-isot-veroerot


Katso myös: Kunnallisveron progressio ja merkitys ovat kasvaneet
http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/l/lehdistotiedotteet/kunnallisveron-progressio-ja-merkitys-ovat-kasvaneet

 

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.