Lehtinen: Veronkiristykset 2010 torjuttava

Palkansaajien verotus uhkaa kiristyä selvästi vuonna 2010. Verotusta kiristävät sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä odotettavissa olevat kunnallisveroprosenttien korotukset. Lisäksi yleinen ansiokehitys kiristää automaattisesti veroja, ellei tätä vaikutusta kompensoida tuloveroperusteita muuttamalla.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on huolissaan siitä, että ansiotulojen verotusta uhkaa kiristyminen huonoimpaan mahdolliseen aikaan eli talouden vakavan taantuman pohjalla.

- Palkansaajien ostovoiman leikkaaminen kiristyvillä veroilla olisi nyt erityisen vahingollista, joten tällainen kehitys on määrätietoisesti torjuttava.

Edellisen kerran ansiotulojen verotus kiristyi Ahon hallituksen aikana 1990-luvun alussa, mikä osaltaan pidensi ja syvensi tuolloista lamaa. Tätä virhettä ei nyt saa toistaa.

- Ahon hallituksella ei ollut käytännössä juurikaan vaihtoehtoja verotuksen kiristämiselle, mutta nyt tilanne on toinen. Vanhasen hallitus voi omin päätöksin torjua verotusta ensi vuonna uhkaavan kiristymisen.

- Työmarkkinoilta odotetaan palkkamalttia, ja hallitus voi omalta osaltaan tukea tätä varmistamalla, ettei palkansaajien verotuksen kiristyminen leikkaa ostovoimaa ensi vuonna.


Vuosina 2012-2015 toteutetaan verotuksen rakenneuudistus, jossa ansiotulojen verotus kevenee ja kulutusverotus kiristyy


Lehtinen esitti myös näkemyksiään ensi vaalikaudella toteutettavan verotuksen rakenneuudistuksen virikkeeksi. Verotuksen uudistamista selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriön asettamassa verotyöryhmässä, jonka jäsen Lehtinen on. Verotuksen rakenneuudistuksella haetaan osaamiseen, tuottavuuskasvuun, korkeaan työllisyyteen ja yrittäjyyteen perustuvaa kestävää talouskasvua ja pyritään vastaamaan muun muassa ikärakenteen muutoksen, ympäristön ja globalisaation verojärjestelmälle asettamiin haasteisiin.

Lehtisen näkemyksen mukaan seuraavalla vaalikaudella toteutettavassa uudistuksessa verotuksen tasoa ei enää kokonaisuutena alenneta, mutta yksittäiset verot kevenevät ja toiset kiristyvät. Verotuksen painopiste siirtyy ansiotuloista kulutuksen suuntaan.

Lehtisen teeseissä ansiotulojen marginaaliveroja alennettaisiin kautta linjan ja vastaavasti kulutusverotusta lisättäisiin esimerkiksi korottamalla yleinen arvonlisäverokanta 25 prosenttiin. Tästä aiheutuva hintojen nousu korvattaisiin pienituloisille tarkistamalla tulonsiirtoja kuluttajahintaindeksin mukaan. Ruoan ja ravintolapalvelun arvonlisävero yhdistettäisiin jatkossa 14 prosenttiin, kun ensi lokakuun alusta lukien ruoan arvonlisävero on 12 ja ravintolapalvelun 22 prosenttia. Myös ympäristöveroja korotettaisiin edelleen ja kuntia kannustettaisiin siirtämään verotuksen painopistettä asteittain kiinteistöverojen suuntaan.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300
esitykset osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.