Palkansaajan tuloverotus pysyy lähes ennallaan 2010

Palkansaajien tuloverotus pysyy vuonna 2010 suurin piirtein kuluvan vuoden tasolla. Keskipalkkaisen, 2 947 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste nousee ensi vuonna 0,3 prosenttiyksikköä 29,3 prosentista 29,6 prosenttiin. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on huomioitu arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin, keskimääräisen kunnallisveron nousu sekä sosiaalivakuutusmaksujen muutokset. Vuonna 2010 ansiot kasvavat keskimäärin kolme prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksut nousevat alle 53-vuotiailla palkansaajilla yhteensä 0,82 prosenttiyksikköä. Myös keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,39 prosenttiyksikköä 18,59 prosentista 18,98 prosenttiin. Palkansaajien tuloverotus pysyy kuitenkin lähes ennallaan, sillä valtio kompensoi muutoksia keventämällä tuloveroasteikkoa ja kasvattamalla työtulovähennystä. ”Valtion veroratkaisut purkavat tehokkaasti palkansaajien verotusta vuonna 2010 uhanneen tuntuvan kiristymisen. Ostovoimaa ei siis juurikaan leikata verotusta kiristämällä, mikä on nyt erityisen tärkeää taantuman taittamiseksi ja orastavan talouskasvun tukemiseksi”, liiton pääekonomisti Minna Punakallio toteaa. Lisätiedot: Pääekonomisti Minna Punakallio, 09 6188 7326, 040 751 5175 Tuloverojen osuus veronalaisesta tulosta 1991–2010 -kuvio osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.