Palkansaajien tuloverot ensi vuonna tämän vuoden tasolla

Suomalaisten palkansaajien tuloverot pysyvät ensi vuonna käytännössä tämänvuotisella tasolla. Veroprosentit alenevat eri tulotasoilla vain aavistuksen eli 0,1-0,2 prosenttiyksikköä.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on otettu huomioon arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin sekä viimeisimmät veroratkaisut ja sosiaalivakuutusmaksujen muutokset.

”Valtion veroperustemuutosten seurauksena verotus ei pääse ensi vuonna kiristymään, vaikka veroprogressio iskeekin palkankorotuksiin. Lisäksi kiristymistä purkavat sosiaalivakuutusmaksujen alennukset, joista osa on luonteeltaan tilapäisiä”, toteaa Veronmaksajien ekonomisti Minna Punakallio.

TyEL-maksu on alenemassa alle 53-vuotiaalla palkansaajalla 4,3 prosentista 4,1:een ja yli 53-vuotiailla 5,4 prosentista 5,2:een. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,58 prosentista 0,34:ään, sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,75 prosentista 0,67:ään sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1,28 prosentista 1,24:ään.

”Sosiaalivakuutusmaksujen alennusten taustalla ovat muun muassa hyvä talouskehitys ja palkkasumman vahva kasvu. Näin hieman alhaisemmat maksuprosentit riittävät etuuksien ja palveluiden rahoittamiseen ensi vuonna”, Punakallio toteaa.

”Toiseen suuntaan vaikuttavat kuitenkin kunnallisverojen kiristykset. Tässä laskelmassa käytettävä keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 18,45:stä 18,55 prosenttiin.”

Kun kaikki vaikutukset yhdistetään, keskipalkkaisen noin 2700 euroa tienaavan tuloveroaste on laskemassa ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä 30,3 prosentista 30,1 prosenttiin. Pienituloisen, noin 1800 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi myös 0,2 prosenttiyksikköä 23,1 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 7300 euroa tienaavan 0,1 prosenttiyksikköä 44,0 prosenttiin.

Lisätiedot: Ekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajat, (09) 6188 7327, 040 7515175, minna.punakallio@veronmaksajat.fi
www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot)

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.