PIENITULOISTEN VERONKEVENNYKSET TEHTÄVÄ JATKOSSA VALTION PIIKKIIN

Lehdistötiedote 23.10.2003 Kuopio Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen esitti uutta vähennysmallia ansiotulovähennyksen tilalle, jotta kuntien rökittäminen loppuisi: PIENITULOISTEN VERONKEVENNYKSET TEHTÄVÄ JATKOSSA VALTION PIIKKIIN Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen vaatii hallitusta lopettamaan kuntien rokottamisen ansiotulojen verotusta kevennettäessä. Veronmaksajien esittämässä uudessa verovähennyksessä myös pienituloisten tuloveron kevennys kustannetaan suoraan valtion varoista. "Veronkevennysten kompensoiminen valtionosuuksia korottamalla on tullut tiensä päähän. Jo seuraavat veronkevennykset on tehtävä uudella verovähennyksellä", Lehtinen kiirehtii. Pienistä tuloista ei makseta lainkaan valtion tuloveroa. Siksi pienituloisten veronkevennykset on viime vuosina toteutettu pääosin kunnallisveron ansiotulovähennystä korottamalla. Kuopiossa torstaina puhuneen Lehtisen mukaan tämä on johtanut vuosi vuodelta vaikeampaan yhtälöön, kun vähennyksen korottaminen on alentanut kuntien verotuloja ja tätä on yritetty sitten paikata kuntien saamia valtionosuuksia korottamalla. "Osana kautta linjan toteutettavia veronkevennyksiä myös pienituloisten veroja on jatkossakin alennettava. Ansiotulovähennyksen kautta se on tullut yhä vaikeammaksi. Aina syntyy keskustelua siitä, korvataanko kunnille koituneet menetykset täysimääräisesti. Aina on myös ongelmia siinä, miten korvaukset kohdistetaan oikeassa suhteessa niihin kuntiin, jotka vähennyksen takia menettävät tulojaan", Lehtinen muistutti. Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan kehittämässä mallissa vähennys tehdään kunnallisverosta, mutta maksetaan kokonaisuudessaan suoraan valtion varoista "Olennaista uudessa vähennyksessä on, että se tehdään verosta eikä tulosta. Tämä mahdollistaa välittömän ja täysimääräisen kompensaation kunnille verotilityksen yhteydessä. Ratkaisumalli ei edellytä uutta tiedon keruuta eikä siten lisää byrokratiaa", Lehtinen totesi. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen (09) 6188 7300 Pääekonomisti Jaana Kurjenoja (09) 6188 7326 Viestintäjohtaja Antti Marttinen (09) 6188 7301 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00160/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa