Pienten palkkojen verot ja työnantajamaksut eurooppalaisella tasolla: SUOMESSA KOVAT MARGINAALIVEROT KAIKILLA TULOTASOILLA

Suomi on saavuttanut eurooppalaisen keskitason pienten palkkatulojen verotuksessa. Tulojen noustessa ero muihin maihin kasvaa kuitenkin jyrkästi sekä yksinäisillä että perheellisillä palkansaajilla. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta ”Kansainvälinen palkkaverovertailu 2005” –tutkimuksesta, jossa vertailtiin työn verotusta 18:ssa läntisessä teollisuusmaassa. Tutkimuksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Suomen yli keskituloisten korkea verotus johtuu kireästä veroprogressiosta. Jo keskituloisten työssä etenemistä rokotetaan eurooppalaisittain ankarasti, eli marginaaliverotus on kireää. Keskituloisten marginaaliverotus on Suomessa 7,4 prosenttiyksikköä kireämpää kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. Suurimmalla tutkitulla palkkatasolla vastaava ero on 10,5 prosenttiyksikköä. Suomessa työnantajamaksut eivät kansainvälisesti tarkastellen ole yhtä ankaria kuin palkansaajan tuloverotus. Suomalaiset työnantajamaksut ovat kansainvälistä keskitasoa, kun palkkojen marginaaliverotus on reilusti keskimääräistä ankarampaa jo keskituloisilla. Esimerkiksi naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa työnantajamaksut ovat selvästi Suomea kovempia. Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut Suomen ja 16 muun OECD-maan palkkaverotusta jo vuodesta 1995. Viime vuonna vertailuun mukaan tuli myös Viro. Tämänvuotisessa vertailussa on erityisaiheena koottu tietoa koulutetun työvoiman liikkuvuudesta ja tarkasteltu tuloverotusta lääkäreiden, sairaanhoitajien ja tekniikan alan akateemisten maastamuuton suosituimmissa kohdemaissa. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 Taulukot ja koko tutkimus liitteineen: www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.