"PIMEISTÄ TÖISTÄ TULEE HÖLMÖLÄISTEN HOMMAA"

Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja kiittelee päätöksiä kotitalousvähennyksestä: "PIMEISTÄ TÖISTÄ TULEE HÖLMÖLÄISTEN HOMMAA" tiedote 11.12.2002 Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kiittelee eduskunnan tiistaista päätöstä verotuksen kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 1150 euroon: "Kotityöpalvelut näyttävät nyt saaneen ansaitsemansa yhteiskunnallisen arvostuksen. Korotettiinhan kotitalousvähennystä ensin tuloratkaisun yhteydessä ja vielä uudelleen nyt eduskunnassa. Puheet piikatuista alkavat vihdoin jäädä omaan arvoonsa." "Vähennyksen enimmäismäärä nousee ensi vuonna yli neljänneksellä. Kun vähennys on henkilökohtainen, kahden huoltajan perhe voi saada ensi vuonna yhteensä 2300 euron vähennykset. Tämän enimmäismäärän saa teettämällä töitä vähintään 4170 eurolla. Tänä vuonna paljon pienemmät, yhteensä 1800 euron vähennykset, saa teettämällä töitä vähintään 5000 eurolla. Muutos on todella merkittävä", Kurjenoja arvioi. "Tähän vaikuttaa osaltaan se, että vähennyksen osuus työkorvauksesta nousee tämän vuoden 40 prosentista ensi vuonna 60 prosenttiin. Kun otetaan huomioon 100 euron omavastuu, vähennys kattaa ensi vuonna parhaimmillaan jopa puolet palveluyrityksillä vuoden aikana teetettyjen töiden kuluista. Tällöin vähennys kattaa kaikki työhön sisältyvät työnantajakulut, arvonlisäverot ja työntekijän verot, eli kotipalvelun verokiila poistuu tältä osin kokonaan." "Käytännössä tämä tarkoittaa, että rehellisesti kuitilla teetetty työ kilpailee hinnalla hyvin pimeiden töiden kanssa. Kun muistaa kuluttajansuojan tärkeyden ja toisella puolen työntekijän sosiaaliturvan, pimeiden kotitöiden teettäminen ja tekeminen alkaa olla todellista hölmöläisten hommaa", Kurjenoja arvioi. Kurjenoja pitää myönteisenä myös sitä, että mahdollisuuksia teettää kotitöitä suoraan työnantajana laajennettiin, kun vähennyksen piiriin lasketaan ensi vuonna työnantajakulujen lisäksi myös 10 prosenttia palkkakuluista, samoilla enimmäismäärillä kuin ostettaessa palveluja yrityksiltä. "Jos täysimääräisesti hyödyntää kotitalousvähennystä, se vastaa ensi vuonna tulotasosta riippuen jopa 3-5 prosenttiyksikön tuloveron kevennystä", Kurjenoja korostaa. Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajat, (09) 6188 7326 jaana.kurjenoja@veronmaksajat.fi www.veronmaksajat.fi Arvoisa toimitus! Eduskunta korotti eilen päätöksellään verotuksen kotitalousvähennystä tavalla, jolla voi olla iso merkitys suomalaisten kotien elämiseen ja talouteen, puhutaan sitten lapsiperheistä tai vanhuksista. Ohessa lähetän tiedotteen muodossa Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenojan arvion muutoksista. Kurjenoja auttaa mielellään lehteänne mahdollisten omien tätä aihetta koskevien juttujen teossa. Yhteystiedot lopussa. ystävällisin terveisin Antti Marttinen viestintäjohtaja, Veronmaksajat ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/11/20021211BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/11/20021211BIT00540/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa