”TAKSVÄRKKIPÄIVÄNÄ KUNNIA AHKERUUDELLE, JOLLA HYVINVOINTI RAHOITETAAN”

Keskiviikkona 15. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä vuoden loppuun keskivertosuomalaisen tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi. Tänä vuonna veroasteen arvioidaan Suomessa olevan 44,3 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon verot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä. *) ”Alkuvuoden taksvärkkityöpäivät eivät toki ole kuluneet hukkaan, vaan niillä kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkko ja ylläpidetään monia tärkeitä palveluja. Veronmaksajain Keskusliitto haluaakin taksvärkkipäivää viettämällä kunnioittaa kaikkia niitä suomalaisia, joiden ahkeroinnin tuloksena voimme nauttia hyvinvointiyhteiskunnan hedelmistä”, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen toteaa. Vuonna 2004 Suomessa kerättiin enemmän veroja kuin koskaan aikaisemmin, yhteensä 66 miljardia euroa. Ennusteiden mukaan kansantalouden veroaste pysyy myös kuluvana vuonna lähes edellisvuoden tasolla, mikä merkitsisi verotuottojen kasvua vuonna 2005 jälleen uuteen ennätykseen. ”Veronmaksajat haluaa taksvärkkipäivän viestinä muistuttaa, että vain yrittämiseen ja työntekoon kannustamalla on mahdollista luoda yhteiselle hyvinvoinnillemme jatkossakin tukeva perusta”, sanoo Lehtinen. Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 38,2 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli vielä lähellä EU-maiden keskitasoa. 1990-luvun lopulla taksvärkkipäivä valui jopa heinäkuun alkuun, mistä viime vuosina on hivuttauduttu taas hieman parempaan suuntaan. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen (09) 6188 7300 Ekonomisti Jenni Oksanen (09) 6188 7327 www.veronmaksajat.fi *) VM:n tuoreen suhdannekatsauksen (27.5.2005) mukaan kansantalouden veroaste on vuonna 2005 43,8 prosenttia. Kun tähän lisätään kirkollisverojen vaikutus päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 44,3 prosenttiin.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.