Taloustaidon terveyskuluvertailun kärjessä pienet Iniö ja Houtskari: Lahti ja Pori suurista edullisimmat

Terveydenhuollon ja vanhusten hoivamenojen kustannukset ovat Suomessa alhaisimpia Iniön ja Houtskarin kunnissa. Suurimmista kaupungeista kulut ovat parhaiten kurissa Lahdessa ja Porissa. Kalleinta terveydenhuolto on Kaskisissa, ja kustannukset ovat korkeita myös pääkaupunkiseudulla.

Tulokset käyvät ilmi Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito-lehden ja Stakesin suuresta terveysmenovertailusta. Jo seitsemättä kertaa toteutetun vertailun pohjana ovat ns. tarvevakioidut menot, joissa on huomioitu vaihtelut kuntien ikärakenteessa ja sairastavuudessa. Vertailussa on mukana 392 Manner-Suomen kuntaa ja Kainuun maakunnan kuntayhtymä.

Vertailun on laatinut Stakes, ja se perustuu vuoden 2005 kuluihin. Vertailun menoihin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä vanhusten hoivamenot, jotka sisältävät laitoshoidon sekä arvion vanhusten kotipalvelun ja omaishoidon menoista, mutta eivät palveluasumisen menoja. Menoista on vähennetty asiakkaiden maksamat maksut.

Taloustaidon artikkelissa korostetaan, että käytetty menoindeksi on vain apuväline terveys- ja hoivapalvelujen arvioinnissa.

”Terveysmenovertailu ei kerro palvelujen laadusta. Vertailua voidaan kuitenkin hyödyntää, kun laatutasoa arvioidaan. Jos kunnan tarvevakioitu menoindeksi on suurempi kuin naapurikunnassa, kannattaa miettiä, saadaanko suurempien kustannusten vastineeksi parempia palveluja”, Taloustaidon artikkelissa todetaan.

Vertailussa kunnan indeksiluku on 100, kun sen terveysmenot vastaavat maan keskiarvoa. Erot kuntien välillä ovat erittäin suuria. Kun Iniön menoindeksi on 57, se on Kaskisissa 139. Suurista kunnista Taloustaidon vertailun kalliista päästä löytyvät Helsingin (112) lisäksi mm. Oulu (110), Espoo (112) ja Vantaa (117). Pienistä kunnista Kaskisen jälkeen hintavimpia ovat Utsjoki (131), Askainen (128) ja Siuntio (127).

”Suomalaiset ovat kotikunnastaan riippuen melko eriarvoisessa asemassa terveydenhuollossa. Kuntien välisistä eroista olisi tiedettävä enemmän. Kuntarakenteen muuttuessa tähän tutkimukseen kannattaisi panostaa”, tutkija Timo Hujanen Stakesin Terveystaloustieteen keskuksesta korostaa.


Terveys- ja hoivamenot, alhaisimmat indeksit 2005

1. Iniö 57
2. Houtskari 59
3. Miehikkälä 65
4. Pertunmaa 65
5. Valtimo 68
6. Lestijärvi 69
7. Jämijärvi 72
8. Kannonkoski 72
9. Rääkkylä 74
10. Multia 74
11. Hartola 74


Terveys- ja hoivamenot, korkeimmat indeksit 2005

382. Vantaa 117
383. Lemu 117
384. Nurmijärvi 117
385. Inkoo 118
386. Tuusula 119
387. Pyhäranta 119
388. Merimasku 120
389. Enontekiö 123
390. Siuntio 127
391. Askainen 128
392. Utsjoki 131
393. Kaskinen 139

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.