Tuloveroasteikkoon 5 prosenttiyksikön alennus, yhteisövero 27 prosenttiin, osinkoverotus ennallaan

Veronmaksajien vero-ohjelma vuosille 2004-2007: Tuloveroasteikkoon 5 prosenttiyksikön alennus, yhteisövero 27 prosenttiin, osinkoverotus ennallaan tiedote, julkaisuvapaa 2.12.2002 klo 11 Veronmaksajain Keskusliitto esittää valtion tuloveroasteikon alentamista kaikissa tuloluokissa viidellä prosenttiyksiköllä. Veronmaksajien vero- ohjelmassa vuosille 2004-2007 esitetään lisäksi, että muilla veromuutoksilla huolehditaan kevennysten suuntaamisesta tasapuolisesti myös pieniin ansiotuloihin. Ohjelmaan sisältyy myös ehdotus yritys- ja pääomaverojen kokonaisratkaisusta. Veronmaksajien linjauksessa yhteisöveron ja pääomatulojen veron veroprosentiksi tulisi 27. Samalla osinkotulojen verotus säilytettäisiin nykymallin mukaisena, eli sitä ei ryhdyttäisi verottamaan kahteen kertaan. Ohjelmassa esitetään pidättyväistä suhtautumista välillisten verojen keventämiseen, jotta kevennysvaraa riittää mahdollisimman paljon ansiotuloihin. Verotuksen yksityiskohdista korostetaan kotitalousvähennyksen kehittämistä työllistävän ja harmaata taloutta purkavan veropolitiikan täsmäaseena. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 koko ohjelma osoitteessa www.veronmaksajat.fi Veronmaksajain Keskusliitto on veroa maksavien kotitalouksien ja yritysten etujärjestö, johon kuuluu 190 000 jäsentä. Liiton palvelutoimintaan kuuluvat mm. veroneuvonta puhelimitse, Taloustaito- lehti sekä verotukseen liittyvät neuvontatilaisuudet ja tapahtumat. Etujärjestönä liiton tavoite on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus sekä säästäväinen julkinen talous. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00220/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa