Uusi verotusmenettely on haaste myös verottajalle: Oikeusturvasta ja luottamuksen suojasta ei saa tinkiä

Kaikki suomalaiset verovelvolliset ovat nyt saaneet kotiinsa uuden esitäytetyn veroilmoituksen. Veronmaksajain Keskusliiton valtakunnallisen neuvontakampanjan yhteydessä on vahvistunut näkemys, että uudistus on tuonut tavalliselle suomalaiselle veronmaksajalle paljon myönteistä. Esitäytetty lomake sisältää entistä enemmän tietoa. Esiin on silti noussut myös paljon avoimia kysymyksiä. Siksi on syytä vielä kerran korostaa ilmoituksen huolellisen tarkastamisen ja täydentämisen tärkeyttä. Uudistetun verotusmenettelyn todellinen tulikoe alkaa siinä vaiheessa, kun veroilmoitukset on kaikkine muutoksineen palautettu verotoimistoille. Verotusmenettelyn uudistamisen tavoitteena on ollut kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen ja yhteiskunnan voimavarojen järkevä käyttö eli verohallinnon toiminnan tehostaminen. Lakimuutosta käsitellessään eduskunta korosti, että verovalmistelussa ei saa vaarantaa hyvän hallinnon vaatimuksia eikä verovelvollisen oikeusturvaa. Tästä on nyt pidettävä tiukasti kiinni. Valikoiva veroilmoitusten tutkiminen täyttää hyvän hallinnon ja veronmaksajien tasavertaisen kohtelun vaatimukset ainoastaan silloin, jos tarkempaan verovalmisteluun osataan valita oikeat asiat ja valintakriteereitä sovelletaan koko valtakunnassa samalla tavalla. Pahimmillaan valikoiva verovalmistelu merkitsee sattumaverotusta ja laajaa epävarmuutta hyväksyttävistä vähennyksistä. Verottajan lisätyt mahdollisuudet muuttaa verotusta jälkikäteen on eduskunnan tahdon mukaisesti käytettävä vain virheiden korjaamiseen. Veronmaksajan pitää edelleen voida luottaa siihen, että verohallinto tekee oikeita ratkaisuja ja tulkinta-asioita ei voida jälkeenpäin asettaa kyseenalaiseksi. Luottamuksen suojasäännökset ovat edelleen voimassa. Uuden verotusmenettelyn ensimmäisellä kierroksella saatavat kokemukset on huolellisesti kirjattava ja esiin nouseviin veronmaksajan oikeusturvan ongelmiin on välittömästi puututtava. Samalla on jatkettava kehitystyötä, jotta menettely saadaan veronmaksajan näkökulmasta entistä sujuvammaksi.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa