Vältä korkoseuraamukset – maksa ennakon täydennysmaksua tammikuun loppuun mennessä

 

Jotta välttyisit varmasti verovuoden 2010 jäännösveron korolta, sinun on maksettava ennakon täydennysmaksu viimeistään maanantaina 31.1.2011. Jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2011 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään saakka. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä tulee olemaan joulukuun 2011 alkupuolella.
 
Jäännösveron vuotuinen korko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on korkeintaan 10 000 euroa. Jäännösveron 10 000 euron ylittävältä osuudelta korko on 3,0 %. Lasketusta jäännösveron koron määrästä vähennetään 20 euroa. Tästä johtuen verovuoden 2010 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin noin 4 780 euroa.

Voit vielä tammikuun lopun jälkeenkin alentaa verovuoden 2010 jäännösveron koron määrää maksamalla ennakon täydennysmaksua viimeistään 30.9.2011.

Georg Rosbäck
Veronmaksajat
www.veronmaksajat.fi

Veronmaksajain Keskusliiton verovinkki on vapaasti julkaistavissa. Lähde on kuitenkin mainittava. Sen voi tehdä julkaisemalla tekstin sellaisenaan, jolloin lopussa on vinkin laatijan nimi ja yhteystiedot. Vinkin yhteydessä voi käyttää myös Veronmaksajien logoa, joka löytyy internetosoitteesta:  http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/kuvapankki/.
Tekstin voi myös toimittaa tyyliin ”todetaan Veronmaksajien verovinkissä” tai ”toteaa Veronmaksajain Keskusliiton lakimies N.N” tms.

Verovinkkiä ei ole lähetetty yleiseen lehdistöjakeluun, vaan vain paikallis- ja kaupunkilehdille sekä paikallisradioille. Tämän vinkin on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Georg Rosbäck . Seuraava verovinkki ilmestyy ensi maanantaina 17.1.2011.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa