Veroehdotus kannattaa aina tarkistaa

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa tiistaina 11.6.2002 klo 18.30 Verolakimies Tom Hoffström opasti Turussa "Veroehdotus kannattaa aina tarkistaa" "Veroehdotus kannattaa tarkistaa silloinkin, kun luvassa näyttäisi olevan palautuksia", muistutti Veronmaksajain Keskusliiton verolakimies Tom Hoffström tiistaina Turussa. "Kyseessä on todellakin vasta verottajan ehdotus, josta puuttuvat esimerkiksi työmatkavähennykset sekä myyntivoitot ja -tappiot. Huolellisella tarkistamisella voi säästää tuhansien markkojen ylimääräiset verot." Hoffström esiintyi Veronmaksajien veroillassa, jossa opastettiin turkulaisia veroasioiden hoidossa. "Tällaiset neuvontatilaisuudet eri puolilla maata ovat merkittävä osa sitä työtä, jota teemme kansalaisten auttamiseksi. Monelle on tärkeää päästä kasvokkain kysymään ja puhumaan asioista." Veroehdotusten tarkistusaika päättyy viikon kuluttua. Muutokset veroehdotukseen on palautettava 19. kesäkuuta mennessä. Vinkkejä veroehdotuksen tarkistajille on tarjolla internetissä osoitteessa www.veronmaksajat.fi. Hoffströmin mukaan verosuunnittelun paikkoihin törmää monissakin arkielämän tilanteissa. On sitten kysymys asunnon hankinnasta, säästötapojen valinnasta, lahjoista, perinnöistä tai vaikka kotiavun palkkaamisesta: "Veroehdotuksen ja -ilmoituksen aikaan kansalaiset ovat jo ikään kuin tilinpäätöksen teossa. Ympäri vuoden on kuitenkin tilanteita, joissa verot täytyy jo etukäteen ottaa huomioon." "Tarkka verosuunnittelu voi parhaassa tapauksessa keventää kotitalouden verotaakkaa huomattavasti. Meidän työtämme on auttaa, jotta verosuunnittelu onnistuu, mutta ei aiheuta turhaa päänvaivaa." Turussa erityisaiheena oli perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Hoffström selvitti perillisten jakautuvan kolmeen eri luokkaan sen mukaan, kuinka läheistä sukua he ovat perinnönjättäjälle. Alustus sisälsi käyttökelpoisia vinkkejä perintöjen ja lahjojen pilkkomiseksi pienempiin osiin. Hoffström selvitti myös perinnöstä luopumisen merkityksen perintöverotuksen kannalta. Lisäksi alustuksessa käytiin läpi mm. hallintaoikeuden merkitys perintö- ja lahjaverotuksessa sekä muita testamenteissa ja lahjakirjoissa sovellettavia ehtoja. Perussääntö on Hoffströmin alustuksen mukaan, että mitä aikaisemmin suunnittelu aloitetaan, sitä enemmän voidaan säästää perintö- ja lahjaverossa. Toimituksille tiedoksi: Veronmaksajien veroilta pidetään tiistaina 11.6.2002 klo 18.30 Sammon auditoriossa, Puutarhakatu 1. Tilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy, tervetuloa. Mikäli haluatte tehdä veroehdotukseen tai muihin kansalaisten vero-ongelmiin liittyvää juttua, Hoffström on mielellään käytettävissänne ennen tilaisuutta tai sen jälkeen. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00020/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.