Veronmaksajat laski budjetin vaikutukset: Eläkeveroihin oikaisu, palkansaajan verot ennallaan

Hallituksen budjettiesitys pitää palkansaajan tuloverot ensi vuonna ennallaan.

Keskituloinen palkansaaja, joka ensi vuonna ansaitsee noin 2700 euroa kuukaudessa, maksaa palkastaan veroa 30,3 prosenttia eli saman kuin tänä vuonna. Tänä vuonna hänen verotuksensa keveni vuoden 2006 30,9 prosentista 0,6 prosenttiyksikköä.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton laskelmista, joissa on budjetin veroesitysten lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Eläkeläisten verotuksessa toteutetaan täsmäoikaisu, jonka avulla eläkeläisten verot alennetaan pitkälti palkansaajien verojen tasolle. Veronmaksajien laskelmien mukaan esimerkiksi 18 000 euron vuosieläkkeen tasolla eläkeläisen veroprosentti on vuonna 2008 20,7 prosenttia ja samantuloisen palkansaajan 20,3 prosenttia. Vielä vuonna 2007 ero tällä tulotasolla oli noin yli kolme prosenttiyksikköä.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 414 652
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, 040 820 5378
www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot)


Laskentaoletukset:
Budjettiesityksen veroperusteet vuodelle 2008. Palkansaaja alle 53-vuotias. Palkansaajan vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys 2008 + 5,0 prosenttia, mikä sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.