Veronmaksajat laski budjettiriihen veropäätösten vaikutukset: Palkansaajan verot pysyvät tämän vuoden tasolla

Hallituksen budjettiriihen veroratkaisut merkitsevät sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysyy vuonna 2010 käytännössä ennallaan. Esimerkiksi keskituloisen 2952 euroa kuukaudessa ansaitsevan veroprosentti muuttuu tämän vuoden 29,3 prosentista vain prosenttiyksikön kymmenyksen 29,4 prosenttiin. Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa on budjettiriihen veroratkaisujen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen ja keskimääräisen kunnallisveron korotukset sekä ennakoidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Ilman budjettiriihen uusia veroratkaisuja palkansaajan verotus uhkasi kiristyä ensi vuonna rajusti, jopa 1,4 prosenttiyksikköä. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiriihen tuloveroratkaisuja myönteisinä. - Palkansaajien verotusta ensi vuonna uhannut kiristyminen höylättiin nyt kokonaan pois, ja se on ostovoimaa tukeva myönteinen askel tässä vaikeassa tilanteessa. Edellisen kerran ansiotulojen verotus kiristyi voimakkaasti Ahon hallituksen aikana 1990-luvun alussa, mikä osaltaan pidensi ja syvensi tuolloista lamaa. Samaa virhettä ei tässä taantumassa pidä toistaa. Siksi Lehtisen mielestä on hyvä, että hallitus on nyt valinnut oikean linjan verotuksen kiristyspaineita tehokkaasti purkamalla. - Ahon hallituksella ei ollut käytännössä juurikaan vaihtoehtoja verotuksen rajulle kiristämiselle, mutta nyt tilanne on onneksi toinen, muistuttaa Lehtinen. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652. www.veronmaksajat.fi (graafi palkansaajien tuloveroprosenteista 1991 - 2010)

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa