Veronmaksajat laski budjettiriihen veropäätösten vaikutukset: Palkkaverotus ja ostovoima nollille

Hallituksen budjettiriihen veroratkaisut merkitsevät sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysyy vuonna 2011 suunnilleen ennallaan. Esimerkiksi keskituloisen 2 933 euroa ansaitsevan veroprosentti on nousemassa 29,5 prosentista 29,8 prosenttiin.

Palkansaajan käteen jäävien nettotulojen ostovoiman muutos on painumassa nollaan ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Tähän vaikuttaa tuloverotuksen ohella inflaation kiihtyminen, jota ruokkivat osaltaan budjettiriihessä päätetyt välillisten verojen kiristykset.

Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on budjettiriihen veroratkaisujen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen ja keskimääräisen kunnallisveron korotukset sekä ennakoidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ymmärtää aktiivisten elvytystoimien lopettamisen suhdannenäkymien parantuessa. Toisaalta hän pitää budjetin verolinjaa tarpeettomankin kiristävänä suomalaisten kotitalouksien kannalta.

-  Me tarvitsemme nyt kipeästi pari ripeän talouskasvun vuotta poikkeuksellisen syvän taantumakuopan täyttämiseksi. Kotimarkkinoiden ripeä elpyminen on ratkaisevaa talouskasvun ja työllisyyden kestävän paranemisen kannalta, muistuttaa Lehtinen.

-  Nyt nopea toipuminen on pitkälti vahvan vientivedon jatkumisen varassa. Tämä on jonkinasteinen riski.

Energiaverojen noin 700 miljoonan euron kiristyksestä noin kolmannes päätyy kotitalouksien maksettavaksi. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin sadan euron lisäystä kotitalouksien asumiskustannuksiin. Välillistä verotusta kiristävät myös makeis- ja virvoitusjuomien verotuksen sekä jäteveron korotukset ensi vuoden alussa. Lisäksi jo heinäkuun alussa voimaan astunut arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaa ensi vuonna koko painollaan.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 09 6188 7300, 0400 414 652

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa