Veronmaksajat laski VM:n budjettiehdotuksen vaikutukset: Palkkaverotus pysyy lähes ennallaan 2012

 

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verolinja merkitsisi toteutuessaan sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysyy vuonna 2012 lähes ennallaan. Esimerkiksi keskituloisen 3012 euroa ansaitsevan veroprosentti muuttuisi tämän vuoden 29,5 prosentista vain prosenttiyksikön kymmenyksen 29,6 prosenttiin.

Tässä Veronmaksajain Keskusliiton laskelmassa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mitoituksen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä ennakoidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiehdotuksen verolinjaa toimivana pohjana syksyn aikana tehtäville veropäätöksille. Koko hallitus käsittelee tuloverotusta syyskuun puolivälin budjettiriihessä ja veroperusteita on mahdollista muuttaa tarvittaessa myös budjettiriihen jälkeen myöhemmin syksyllä.

-  Budjettiriihessä on varmistettava, että työn verotusta uhkaava kiristyminen torjutaan kokonaan, kuten hallitus on ohjelmassaan luvannut tehdä.

Hallitus on lisäksi viestittänyt valmiudesta tuloverotuksen keventämiseen, mikäli työmarkkinoilta löytyy sopivasti palkkamalttia.

-  Talouden vetovastuun siirtyessä ensi vuonna selkeästi kotimarkkinoille on ostovoimakehityksestä kannettava erityistä huolta. Samalla on luonnollisesti pyrittävä kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviin ratkaisuihin.

-  Tässä tilanteessa tarvitaan palkankorotusten ja veronkevennysten suotuisaa yhdistelmää, arvioi Lehtinen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652.

www.veronmaksajat.fi (graafit ja taulukot)

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.