Veronmaksajat lisäisi pitkäaikaissäästämisen vaihtoehtoja

Veronmaksajain Keskusliitto tukee lausunnossaan yksilöllisen eläkesäästämisen vaihtoehtojen monipuolistamista niin, että nykyisten vakuutusmuotoisten tuotteiden rinnalle saataisiin muita säästämistuotteita samoin verotuksellisin ehdoin. Veronmaksajat on antanut lausunnon valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Veronmaksajien mukaan säästäjän mahdollisuudet kilpailuttaa säästötuotteiden tarjoajia paranisivat olennaisesti, samoin edellytykset löytää tuotteiden laajenevasta kirjosta juuri omiin yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten sopiva vaihtoehto. Lisätiedot Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, gsm 0400 414 652 www.veronmaksajat.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.