Veronmaksajat tutki maakuntien ”pääkaupunkien” verot: Kokkolassa verotetaan ankarimmin

Kokkolassa maksetaan vuonna 2007 maakuntiemme ”pääkaupungeista” korkeimpia kunnallisia veroja. Keskituloinen palkansaajaperhe maksaa niitä Kokkolassa 1 185 euroa enemmän kuin vastaava perhe Helsingissä, jossa verotus on vertailukaupunkien keveintä. Summaan sisältyvät kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöverot.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta selvityksestä ”Kuntien verot Suomen maakunnissa 2007”, jossa vertaillaan Manner-Suomen 19 maakunnan ja niiden keskeisten kaupunkien veroja. Selvityksen on laatinut liiton ekonomisti Minna Punakallio.

”Kunnallista verotusta vertailtaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että asumismenot ovat Helsingissä korkeat. Jos verotus Helsingissä kiristyisi, pääkaupungin kalleus korostuisi entisestään”, Punakallio arvioi.

Helsingin jälkeen kevyimpiä verottajia ovat vuoden 2006 tapaan Turku, Hämeenlinna, Oulu ja Tampere. Kokkolassa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa kunnittain määräytyviä veroja yhteensä 11 665 euroa vuonna 2007. Seuraavaksi ankarimpia verottajia ovat Seinäjoki, Lahti, Kajaani ja Joensuu.

Vertailun kärki- ja häntäpään verorasituksen eroista suurin osa muodostuu kunnallisverosta. Kokkolan ja Helsingin kunnallisveroprosentin 1,75 prosenttiyksikön ero merkitsee 975 euron eroa keskituloisen palkansaajaperheen kunnallisveron määrässä. Tämä muodostaa noin 80 prosenttia kokkolalais- ja helsinkiläisperheen verorasituksen erosta.

”Yleisesti ottaen pienten paikkakuntien verotus kiristyy ensi vuonna suuria paikkakuntia enemmän, sillä kunnallisveroprosentin nostajista on suurin osa pieniä kuntia”, Punakallio toteaa.

Kirkollisveroprosentit vaihtelevat vertailukaupungeissa Helsingin ja Turun yhden prosentin ja Seinäjoen 1,65 prosentin välillä. Eniten kiinteistöveroa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa Helsingissä, 176 euroa vuonna 2007. Alhaisimmilla kiinteistöveroilla selviää porilainen perhe, jolla kiinteistöveron määrä jää alle 100 euron.


Lappi kireimmän kunnallisveron maakunta

Selvityksessä on vertailtu myös keskituloisen palkansaajan maksaman kunnallisveron tasoa eri maakunnissa. Keskimäärin korkeinta kunnallisveroa maksetaan Lapissa ja alhaisinta Uudellamaalla. Ero maakuntien välillä on 433 euroa. Keski-Pohjanmaalla verotus on lähestulkoon yhtä kireää kuin Lapissa.


Kaikista kunnista Kauniainen halvin, Pelkosenniemi kallein

Kun lasketaan yhteen keskipalkkaisen perheen kaikki tuloverot (valtionvero ja sosiaalivakuutusmaksut, kunnallisvero, kirkollisvero), lievin verottaja Manner-Suomen kunnista on vuoden 2006 tapaan Kauniainen, jossa keskituloinen palkansaajaperhe maksaa tuloveroja yhteensä 18 477 euroa vuonna 2007. Kakkosena tulee Naantali ja kolmantena Masku.

Tuloverotuksessa Manner-Suomen kalleimmaksi kunnaksi on noussut Pelkosenniemi, missä keskituloinen palkansaajaperhe maksaa tuloveroja yhteensä 21 596 euroa eli 3 119 euroa enemmän kuin Kauniaisissa asuva perhe. Toiseksi kallein on Karjaa, jossa vuonna 2006 maksettiin tuloveroja eniten. Kolmanneksi kallein on Ähtäri.

Selvityksen laatija Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.

Kuntien vertailemisella järjestö pyrkii lisäämään kunnallisten päättäjien kustannustietoisuutta ja tarjoamaan vertailumahdollisuuksia kuntalaisille, jotta he pystyisivät arvioimaan oman kuntansa palveluvarustuksen kustannuksia.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.