Veronmaksajat tyrmää VM:n hankkeen työmatkavähennyksen leikkaamiseksi

Valtiovarainministeriö kaavailee hallituksen rakennepaketin yhteydessä työmatkavähennyksen puolittamista nykyisestään. Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta otti kokouksessaan 2.12 kantaa ehdotukseen.

Ehdotus on Veronmaksajien valtuuskunnan mukaan täysin kohtuuton ja perusteeton. Lisäksi se on tuloverojärjestelmämme perusperiaatteiden vastainen.

Veronmaksajien valtuuskunnan kannanotto on ohessa. Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on kommentteja ja taustatietoja varten tavoitettavissa numerossa 0400 414 652.Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta        
Kannanotto 2.12.2013

TYÖMATKAVÄHENNYSTÄ EI SAA LEIKATA

Valtiovarainministeriö kaavailee hallituksen rakennepaketin yhteydessä työmatkavähennyksen puolittamista nykyisestä. Ehdotus on täysin kohtuuton ja perusteeton. Lisäksi se on tuloverojärjestelmämme perusperiaatteiden vastainen.

Suomalaisen tuloverotuksen huolellisesti vaalittu periaate on verottaa vain todellista tuloa. Verotus kohdistuu tällöin tuloon, josta on ensin vähennetty sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Työmatkakulut saa nykyisin vähentää verotuksessa enintään todellisten matkakustannusten mukaan, kuten muutkin tulonhankinnasta aiheutuvat kustannukset.  Työmatkavähennys on nyt lähtökohdiltaan oikea. Sen määrään liittyy kaksi olennaista rajausta, joita molempia voidaan perustella, toisin kuin valtiovarainministeriön uutta esitystä työmatkavähennyksen puolittamisesta.

Matkakulut saa vähentää vain 600 euron omavastuun ylittävältä osalta. Tätä voidaan perustella sillä, että osa liikennöinnistä aiheutuvasta kustannuksesta voidaan katsoa yleiseksi elantomenoksi, joten vain vähäistä merkittävämmät työmatkakulut hyväksytään vähennettäviksi. Lisäksi työmatkavähennyksen määrälle on asetettu yläraja.

Toiseksi matkakulut hyväksytään pääsääntöisesti joukkoliikennettä käytettäessä syntyvien kulujen suuruisina eli halvimman kulkuneuvon mukaan. Tämä on kestävä yleinen lähtökohta ilmasto-, liikenne- ja yhteiskuntapoliittisesti. Joukkoliikenne ja sen kustannukset on pääsääntö, oman auton käyttö tarpeen sanelema poikkeus siitä.

Työmatkavähennyksellä on erittäin suuri taloudellinen merkitys tavallisille työssäkäyville suomalaisille. On kohtuutonta, että valtiovarainministeriö nyt uhkaa täysin perusteettomasti leikata yli 800 000 suomalaisen oikeutta vähentää tuloverotuksessaan työssäkäynnistä aiheutuvia todellisia matkakustannuksia.

Hallitus on ainakin juhlapuheissa jatkuvasti korostanut työllisyyden edistämistä lääkkeenä kestävyysvajeeseen ja edellyttänyt kansalaisilta valmiutta vastaanottaa työtä entistä laajemmalta alueelta. Työmatkavähennyksen leikkaus olisi toteutuessaan askel täysin päinvastaiseen suuntaan. Se heikentäisi kohdennetusti nimenomaan työssäkäynnin taloudellisia edellytyksiä.

Työssäkäyvillä suomalaisilla on nyt oikeus mahdollisimman pikaisesti saada selko siitä, onko hallitus aidosti sanojensa takana myös työssäkäynnistä aiheutuvia kustannuksia verotuksessa käsiteltäessä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.