Veronmaksajien eläkeverolaskelmat: Eläkkeensaajien verotus kevenee ensi vuonna

Eläkkeensaajien verotus kevenee vuonna 2008. Veronmaksajien laskelmissa tarkastelluista esimerkkitapauksista eniten kevenee ensi vuonna 1422 euroa ansaitsevan eläkeläisen veroprosentti, joka alenee 23,0:sta 19,8:aan eli 3,2 prosenttiyksikköä.

Veronmaksajain Keskusliiton tuoreissa laskelmissa on otettu huomioon tuloverotuksen muutokset, eläkkeiden indeksikorotukset sekä kansaneläkkeen tasokorotus.

”Eläkeverotus kevenee kaikilla tulotasoilla, mutta kevennys on suurimmillaan sellaisilla työeläkkeillä, joiden verotukseen vaikuttaa valtionverotuksen uusi eläketulovähennys”, Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa.

Uusi valtionverotuksen eläketulovähennys kohdentuu 13 000 - 31 000 euron vuosieläkkeisiin.

Pienempien eläkkeiden verotusta lieventää kansaneläkkeen tasokorotuksesta johtuva kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen nousu. Suurimpien työeläkkeiden verotusta taas keventää lievästi ainoastaan valtion tuloveroasteikon keveneminen.

Laskelmat osoitteessa www.veronmaksajat.fi:
- Eläkkeensaajan verotuksen muutos eri eläketulotasoilla vuonna 2008
- Tuloverojen osuus veronalaisesta eläketulosta 2000-2008

Laskelmissa on mukana valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero ja kirkollisvero, eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu sekä viran puolesta tehtävät vähennykset.


Lisätiedot:
Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajat, (09) 6188 326
www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa