Veronmaksajien eläkeveroselvitys: Verokevennykset kasvattaneet työeläkkeiden ostovoimaa

 

Verokevennykset ovat olleet tärkein syy työeläkkeensaajien ostovoiman kasvuun 2000-luvulla. Työeläkettä saavien tuloveroprosentit ovat laskeneet vuosikymmenen aikana 3,7–8,5 prosenttiyksikköä, ja nämä kevennykset ovat tuottaneet 33–74 prosenttia samana aikana tapahtuneesta ostovoiman kasvusta. Työeläkkeensaajien ostovoima on kasvanut 13,2–18,4 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2011.
 
Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreesta selvityksestä ”Mitä eläkeverotuksessa on tapahtunut?”, jossa tarkastellaan eläkkeensaajien verotusta ja ostovoimaa 2000-luvulla kuudella eri eläketasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajien ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Päättyneellä vaalikaudella tuloverokevennysten merkitys eläkkeensaajien ostovoiman lisäämisessä korostui entisestään. Työeläkettä noin 1 500 euroa saavan tuloveroprosentti laski vuodesta 2007 vuoteen 2011 4,3 prosenttiyksikköä. Nettoeläkkeen ostovoima kasvoi samana aikana 5,9 prosenttia. Tästä ostovoiman kasvusta peräti 96 prosenttia tuli verotuksen kevennyksestä.

Vuonna 2009 eläkeläisten ostovoima kasvoi ennätysmäisesti, kun ostovoimaa kohottivat yhtä aikaa indeksitarkistukset, verokevennykset ja inflaation painuminen nollaan. Vastaavasti vuosina 2010 ja 2011 eläkeläisten ostovoiman kehitys on kääntynyt pakkaselle, kun verotusta ei ole enää kevennetty ja inflaatio on kiihtynyt indeksikorotuksia suuremmaksi.

”Kiihtyvä inflaatio syö ostovoimaa, sillä eläkkeiden indeksikorotukset seuraavat perässä vasta viiveellä. Myöskään eläkeverotuksessa ei ole enää vuoden 2009 jälkeen toteutettu ostovoimaa tukevia kevennyksiä”, Kirkko-Jaakkola toteaa.

 
Lisätiedot:

Ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajat, puh. 050 536 4126
Tiedotuspäällikkö Leena Kurkinen, Veronmaksajat, puh. 09 6188 7352, 050 5315 465

Selvitys kokonaisuudessaan on osoitteessa www.veronmaksajat.fi

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.