Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Vesa Korpela yritysveroillassa Forssassa: Osakeyhtiö ei aina ole paras yritysmuoto

Pienen ja vähävaraisen yrittäjän ei kannata perustaa osakeyhtiötä. Viime vuonna säädetyt ja pääosin tänä vuonna voimaan astuneet yritysverotuksen muutokset muuttavat eri yritysmuotojen keskinäistä edullisuutta verotuksen suhteen. Pienen pääoman ja tasaisen tulon yrityksille sopiva toimintamuoto on toiminimi tai henkilöyhtiö, kertoi lakiasiain johtaja Vesa Korpela tiistaina Forssassa Yrittäjien ja Veronmaksajien yhdessä järjestämässä yritysveroillassa. Korpela totesi pörssiyhtiön osakkeenomistajan olevan verouudistuksen suurin häviäjä. Listatusta yhtiöstä jaettu osinko on nyt kahdenkertaisen verotuksen kohteena ja pitkään omistettujen osakkeiden myyntivoiton verotus kiristyi. Listaamattomien perheyritysten verotus pysyy samana tai jopa kevenee osingonjakopolitiikasta riippuen. Listaamattomasta osakeyhtiöstä osakkaalle vuonna 2005 jaettu osinko voi olla joko verovapaata, osittain pääomatuloa tai osittain ansiotuloa. Järkevää osingonjakoa on Korpelan mielestä käyttää osingon verovapaus hyväksi, mutta muutkin vaihtoehdot on syytä tutkia. Ansiotulona verotettavaa osinkoa kannatti nostaa vielä vuonna 2004 kohtuullisessa määrin. Nyt se ei Korpelan mukaan enää kannata, koska siihen kohdistuu kaksinkertainen verotus. Henkilöyhtiöissä ja toiminimissä voitto verotetaan aina vain yhteen kertaan, joten niiden suhteellinen edullisuus parani verouudistuksessa. Korpela muistutti kuulijoita, että verotus on vain yksi osa yritystoimintaa. Yhtiömuodon valintaan voi olla olemassa muitakin perusteita, esimerkiksi vastuukysymykset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit