Veronmaksajien Lehtinen: Verotuksen kehittäminen jatkuu

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen katsoo, että päättyneet vaalikampanjat ja eduskuntavaalien tulos viittaavat vahvasti siihen, että äänestäjät haluavat jatkoa kannustavalle veropolitiikalle ja linjalle, jossa veronkevennykset ja hyvin hoidettu valtiontalous nähdään mahdollisuutena eikä uhkana hyvinvointiyhteiskunnan kannalta.

”Kaikkien lamanjälkeisten hallitusten harjoittamalle kannustavalle veronkevennyslinjalle ja kasvuhakuiselle aktiiviselle finanssipolitiikalle on tiedossa jatkoa myös alkavalla vaalikaudella”, arvioi Lehtinen.

Vaikka vasta hallitusohjelmaneuvottelut määrittävät tarkemmin tulevan hallituksen verolinjan, monia suuntaviivoja voidaan arvioida jo vaalikampanjoiden perusteella.

”Ansiotulojen verotuksessa maltillisten kevennysten linja tulee jatkumaan, ja kevennyksiä tullaan tekemään kaikissa tuloluokissa.”

Erityisen tyytyväinen Lehtinen on siitä, että Veronmaksajien viime syksynä esittämä malli eläkeläisten verotuksen rakenteellisesta korjaamisesta on saanut puolueilta vahvaa tukea laidasta laitaan. Veronmaksajien täsmäkorjaukseksi esittämä uusi valtion eläketulovähennys suunnataan niille eläkkeensaajille, joiden verotus on kireämpää kuin vastaavaa palkkatuloa saavilla.

”Esittämämme uusi valtion eläketulovähennys toteutuu, ja sitä tullaan tukemaan sekä hallituksesta että oppositiosta riippumatta siitä, ketkä seuraavan hallituksen muodostavat”, uskoo Lehtinen.

Vaalikamppailussa pidettiin niin voimakkaasti esillä perintöverotusta, että jonkinlainen korjaus siihen tulee varmasti. Hallituspohjasta riippumatta lienee myös selvää, että liikenteen verotusta tullaan alkavalla vaalikaudella uudistamaan. Myös elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen nostetaan väistämättä hallitusohjelmaneuvotteluissa pöydälle. Vaalikeskustelujen perusteella eri puolueet ovat myös vahvasti sitoutuneet kotitalousvähennyksen kehittämiseen.

Samoin vaalikeskustelujen perusteella on selvää, että asuntolainojen korkovähennyksiä ei alkavalla vaalikaudella tulla leikkaamaan.

”Kaikki eduskuntapuolueet lupasivat pitää asuntolainojen korkovähennykset ennallaan, joten asuntovelalliset voivat nukkua yönsä rauhassa.”


Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7301, 0400-414 652

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.