Veronmaksajien Lehtinen: Verotyöryhmän raportti on vankka perusta verokeskustelulle

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen katsoo, että verotyöryhmän raportti on vankka perusta keskustelulle ensi vaalikaudella toteutettavasta laajasta verotuksen rakenneuudistuksesta. Lehtinen on itse verotyöryhmän jäsen.

-  Työryhmämme eri esityksistä syntyy varmasti vilkasta keskustelua ja näin luonnollisesti täytyykin olla. Tärkeää on kuitenkin myös nähdä metsä puilta ja esitykset kokonaisuutena.

-  Verotyöryhmän raportti on vahva pohja keskustelulle verotuksen tulevaisuudesta Suomessa. Uudistuksen yksityiskohdat hioutuvat vielä jatkossa.

Lehtinen muistuttaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on vakavan taantuman jälkeen suurten haasteiden edessä. Suomen on löydettävä tehokkaat kansalliset keinot uuden kestävän nousun ylläpitämiseksi. Verotuksen rakenteen tulisi tukea mahdollisimman hyvin työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua.

-  Haasteisiin vastaamiseksi päättäjiltä on syytä odottaa rohkeutta rakenteellisissa uudistuksissa. Verotuksen uudistaminen on tässä työssä keskeisessä osassa.

Veronmaksajain Keskusliitto tulee alkuvuodesta esittämään omat linjauksensa verotuksen kehittämisestä alkavalla vaalikaudella.

-  Edessä ovat verovaalit. Veroa maksavilla kansalaisilla ja koko hyvinvointiyhteiskunnalla on niissä paljon pelissä. Siksi veropoliittisessa keskustelussa tulisi välttää kevytmielistä populismia ja lyhytnäköistä irtopisteiden hakua.

Lehtinen kiittää verotyöryhmän hyvää henkeä ja ammattimaista otetta. Ratkaisuja verotuksen rakenneongelmiin on haettu ennakkoluulottomasti, mutta samalla huolellisesti linjauksia punniten.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.