Veronmaksajien Lehtinen budjettiehdotuksesta: Toimiva pohja syksyn ratkaisuille - palkkaverotusta vielä täsmennettävä

 

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen talous- ja verolinjauksia yllätyksettöminä ja toimivana pohjana koko hallituksen budjettiriihelle sekä muille syksyn ratkaisuille.

-  Budjettiehdotuksen verolinja on vasta karkea runko, jota on vielä täsmennettävä myöhemmin.

-  Syyskuussa koko hallituksen budjettiriihessä työn verotusta uhkaava kiristyminen on torjuttava kokonaan, kuten hallitus on ohjelmassaan luvannut tehdä.

-  Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa työeläkemaksujen nousun täysimääräistä kompensointia ja sen varmistamista, ettei yleinen ansiokehitys aiheuta palkansaajien verotuksen kiristymistä.

Lehtinen peräänkuuluttaa tämän lisäksi hallitukselta myös aktiivisuutta syksyn työmarkkinakierroksen yhteydessä. Hallitusohjelman viesti ostovoimaa tukevasta vastaantulosta ei saa jäädä pelkäksi liturgiaksi.

-  Hallitukselta on löydyttävä valmiutta ansiotulojen verotuksen kevennyksiin, mikäli työmarkkinoilla saadaan aikaan palkkamalttia.

-  Ostovoimaa tukevan palkkaverolinjan toteuttaminen myös käytännössä on hallituksen kannalta keskeinen uskottavuuskysymys, korostaa Lehtinen.

Valtiontalouden tasapainottamisessa edetään vuonna 2012 Lehtisen mielestä sopivasti. Talouden kehitykseen liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta.

-  Budjettiehdotuksessa vuodelle 2012 esitetyt säästötoimet ovat perusteltuja ja niiden mittaluokka on järkevä.

- Talouspolitiikan on oltava kasvuhakuista. Tätä pidemmälle viedyllä kiristämisellä ensi vuonna vain lisättäisiin riskiä itse aiheutetusta taantumasta.

- Hallitusohjelmassa on jätetty talouspolitiikkaan sopivasti pelivaraa, mikä mahdollistaa reagoinnin tulevina vuosina tarpeen mukaan.

Veronkiristyksistä suuri osa ehdotetaan suunnattavan valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi alkoholin, tupakan ja makeisten veronkorotuksista voi välttyä käyttämällä vähemmän näitä terveydelle haitallisia tuotteita.

- On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.

Pääomatulojen verotuksessa ja yritysverotuksessa budjettiehdotus sisältää ristiriitaisia ratkaisuja. Pääomatulojen verotuksen uusi 32 prosentin korotusporras on tarpeeton mutkistus, joka osaltaan ruokkii verosuunnittelua. Samaan suuntaan vaikuttaa osinkoveroratkaisu.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 - 414 652

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.