Veronmaksajien Lehtinen budjettiriihen veroratkaisuista: ALV-ratkaisu kohtuullinen kompromissi - Palkkaverotuksen kiristysten purku myönteistä

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiriihessä sorvattua kompromissia arvonlisäverotuksesta kohtuullisena. Hyvänä puolena nyt tehdyssä ratkaisussa Lehtinen näkee erityisesti sen, että haitallinen verokantaero kaupasta ostetun ja ravintolassa nautitun ruoan väliltä poistuu ensi vuonna, kun molempien veroksi tulee 13 prosenttia. - Taantuman selättämisessä tarvitaan kysyntää kotimaisille palveluille. Siksi on hyvä, että ravintolassa nautittava ruoka asetetaan viimein ensi vuonna verotuksessa samalle viivalle kaupasta ostetun ruoan kanssa. Kielteinen puoli hallituksen ratkaisussa on, että ruokaan kokonaisuutena kohdistuvan veroalennuksen kustannus paisuu entisestään. Ruoan arvonlisäveron alentaminen 12 prosenttiin on ollut jo alun perin Lehtisen mielestä varsin kallis ja veropoliittisesti kyseenalainen toimenpide. Kustannus kasvaa ensi vuonna entisestään, kun sekä ruoalle että ravintolapalvelulle tulee yhteiseksi verokannaksi 13 prosenttia. Tämän vastapainoksi yleinen arvonlisäverokanta nostetaan 23 prosenttiin ja muut alennetut verokannat 9 prosenttiin. - Hallitus siis paikkaa nyt uusilla korotuksilla mittavaa aukkoa, jonka se on ensin itse aiheuttanut arvonlisäverotuottoihin. - Jatkossa yleisen arvonlisäveron mahdollisen korottamisen tulee olla osa verotuksen laajempaa rakenteellista uudistamista työllisyyden hyväksi, korostaa Lehtinen. Palkkaverotusta vuonna 2010 uhannut kiristyminen luvataan torjua Hallituksen budjettiriihen verolinjaus merkitsee sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysynee vuonna 2010 käytännössä suurin piirtein tämänvuotisella tasolla. Ilman budjettiriihen veroratkaisuja palkansaajan verotus uhkasi kiristyä ensi vuonna erittäin rajusti, jopa 1,4 prosenttiyksikköä. Lehtinen pitää myönteisenä sitä, että hallitus on ottamassa vakavasti ansiotulojen verotusta ensi vuonna uhanneen voimakkaan kiristymisen. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa