Veronmaksajien Lehtinen tyynnyttelee verotuottolaskelmista syntynyttä keskustelua: VEROTUOTOT KASVANEET VAHVASTI KEVENNYSVUOSINA - VEROALEN DYNAAMISISSA VAIKUTUKSISSA EDELLEEN SELVITTÄMISTÄ

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tyynnyttelee liiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan alkuvuonna julkaisemista verotuottolaskelmista asiantuntijoiden piirissä syntynyttä keskustelua. Lehtisen mielestä olennainen tosiasia on verotuottojen vahva kasvu samoina vuosina, kun ansiotulojen verotusta on tuntuvasti kevennetty. Vaikka veroalen vaikutuksia ei tutkimuksilla ole pystytty erottamaan muista verotuottoihin vaikuttavista tekijöistä, ei kokonaisarvio kevennyspolitiikan tuloksista voi olla kovin synkkä. ”Jos oikein maltillisesti asiaa arvioidaan, niin ainakaan toteutetut kevennykset eivät ole pystyneet estämään verotuottojen voimakasta kasvua viimeisten kymmenen vuoden aikana.” ”Vuonna 2004 Suomessa kerättiin enemmän veroja kuin koskaan aikaisemmin. Kun tähän on päästy mittavista veronkevennyksistä huolimatta, ei tuloksiin liene kenenkään syytä olla kovin tyytymätön.” ”Mikä olisi ollut kevennyspolitiikkaa parempi vaihtoehto verotuottojen kannalta? Olisiko kevennyksistä luopuminen tuottanut paremmin? Sitä emme tiedä, koska kireämmän verotuksen vaihtoehtoa ei kokeiltu. Veronkevennysten yhdistymisen ennätysmäisiin verotuottoihin voimme sen sijaan lukea suoraan tilastoista.” Kurjenojan verotuottolaskelmissa ei tarkasteltu kevennysten vaikutuksia talouskasvuun, kulutukseen, työllisyyteen tai taloudenpitäjien käyttäytymiseen. Veroalen niin kutsuttuja dynaamisia vaikutuksia ei siis laskelmissa eritelty. ”Konkreettista tietoa veropolitiikan dynaamisista kokonaisvaikutuksista ei ole saatu muistakaan tutkimuksista, joten dynamiikan suuruudesta tai pienuudesta ei ole käytettävissä vahvaa tutkimustietoa suuntaan tai toiseen. Tässä riittää koko tutkimusyhteisölle positiivista haastetta vuosiksi eteenpäin.” Lehtinen muistuttaa, että veronkevennykset ovat olleet yksi keskeinen osa kaikkien lamanjälkeisten hallitusten talouspolitiikkaa, jolla on nimenomaan pyritty edistämään talouskasvua ja työllisyyttä. Veronkevennykset ovat myös toistuvasti kytkeytyneet tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin. ”Tuloksia voi pitää kokonaisuutena hyvinä. Talouskasvu on ollut vahvaa ja tasapainoista, veropohjat ovat laajentuneet ja verotuotot kasvaneet voimakkaasti. Myös laman jäljiltä rajusti alijäämäinen valtiontalous on saatu kevennysvuosina tasapainoon.” Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit