Veronmaksajien Lehtisen eväät ensi vaalikaudelle: menojäädytys ja vakaa veroaste

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen katsoo, että veroelvytykseen perustunut talouspolitiikka on onnistunut hyvin taantuman selättämisessä. Viennin romahtaminen vuonna 2009 ei käynnistänyt pelättyä kotimarkkinoiden syöksykierrettä. Kuluttajien luottamus ja usko tulevaisuuteen palasi varsin nopeasti rajun pudotuksen jälkeen.

 

-  Oikein ajoitettujen veronkevennysten siivittämällä vahvalla ostovoimalla on ollut ratkaiseva merkitys taantuman ripeässä kääntämisessä orastavaksi kasvuksi.

 

-  Kansalaiset ovat kiitettävällä tavalla laittaneet saamansa lisäeurot kulutukseen eikä säästöön. Hyvä on siis laitettu kiertämään ja huoli säästämisasteen liiallisesta nousemisesta on osoittautunut turhaksi.

 

Julkisen talouden sopeuttaminen taantuman jälkeiseen aikaan on syytä aloittaa tulevalla vaalikaudella eli vuosina 2012 - 2015. Vuonna 2011 talouspolitiikkaa ei tule kiristää, jotta orastavaa talouskasvua ei vaaranneta heti alkuunsa.

 

-  Suomen julkinen talous on Euroopan eliittiä, joten mihinkään paniikkiratkaisuihin ei meillä pidä sortua. Hätäisillä leikkauksilla ampuisimme nyt vain omaan jalkaamme.

 

Vuosina 2012 - 2015 julkiseen talouteen tarvitaan kuitenkin laaja tasapainotusohjelma, jossa tärkeällä sijalla ovat muun muassa kunnallisten palvelurakenteiden uudistaminen ja tuottavuuden parantaminen sekä toimet työurien pidentämiseksi. Verotuksen rakenteellista uudistamista selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriön asettamassa verotyöryhmässä, jonka jäsen Lehtinen on.

 

-  Julkisen talouden tasapainottamisen tärkein edellytys on vahva ja terve talouskasvu, jota edistetään näillä mittavilla rakenneuudistuksilla.

 

-  Kasvun pohja on yhä hauras. Jotta yksityiseen kulutukseen ja investointeihin perustuva elpyminen saa riittävästi elintilaa, on verotuksen kokonaistaso pidettävä ensi vaalikaudella tehokkaasti kurissa.

 

-  Julkisen  talouden saattaminen kestävälle uralle onkin varmistettava menoja sopeuttamalla, ei verotusta yleisesti kiristämällä, korostaa Lehtinen.

 

Lehtinen ehdottaa kahta ankkuriperiaatetta ensi vaalikauden finanssipolitiikalle. Ensinnäkin valtion menojen kokonaismäärä tulisi jäädyttää vuosina 2012 - 2015 reaalisesti vuoden 2011 tasolle. Toiseksi julkisen talouden tasapainotus tulisi toteuttaa niin, ettei verotuksen osuus kansantaloudessa pääse nousemaan. Tämä tarkoittaa kokonaisveroasteen pitämistä viime vuosina vakiintuneella 43 - 44 prosentin tasolla.

 

-   Valtion menojen reaalinen jäädyttäminen on sitä helpompaa, mitä paremmin onnistutaan itse päätavoitteessa eli talouskasvun edistämisessä, huomauttaa Lehtinen.

 

-  Valtion menojen reaalinen jäädyttäminen toimii yhtenä takeena riittävän kireästä finanssipolitiikasta myös talouden kohentuessa. Luottamuksen vahvistamiseksi on tärkeää, että eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet ottavat kantaa valtion menojen kokonaismitoitukseen jo hyvissä ajoin ennen vaaleja.

 

 

Hallituksen on torjuttava palkansaajien veroja vuonna 2011 uhkaava kiristyminen

 

Palkansaajien verotus uhkaa kiristyä selvästi vuonna 2011. Verotusta kiristävät sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä odotettavissa olevat kunnallisveroprosenttien korotukset. Lisäksi yleinen ansiokehitys kiristää automaattisesti veroja, ellei tätä vaikutusta kompensoida tuloveroperusteita muuttamalla.

 

-  Palkansaajien ostovoiman leikkaaminen kiristyvillä veroilla olisi nyt erityisen vahingollista, joten tällainen kehitys on määrätietoisesti torjuttava.

 

-  Hallituksen on elokuun budjettiriihessä tehtävä tarvittavat päätökset uhkaavien kiristysten purkamiseksi, vaatii Lehtinen.

 

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 09 6188 7300; 0400 414 652

esitykset osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa

Liitteet & linkit