Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja: ”VERONKEVENNYSTEN TODELLINEN HINTA JÄI KYMMENESOSAAN ENNAKOIDUSTA”

Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja: ”VERONKEVENNYSTEN TODELLINEN HINTA JÄI KYMMENESOSAAN ENNAKOIDUSTA” Vuodesta 1996 aloitettujen tuloveron kevennysten todelliset kustannukset ovat jääneet vain kymmenesosaan alun perin lakiesityksissä arvioiduista kustannuksista, kun kaikki verotuksessa vaikuttavat tekijät huomioidaan. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan tutkimuksesta, jossa analysoitiin tilastollisesti henkilöverotuksen, arvonlisäverotuksen ja yhteisöveron tuottoja vuosina 1980-2003. Vuosien 1996-2003 veronkevennysten kustannukset on arvioitu vastaavien vuosien lakiesityksissä yhteensä 4,8 miljardiksi euroksi vuoden 2004 rahassa. Tilastollisen analyysin perusteella kevennysten lopullinen suora kustannus oli kuitenkin vain 475 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia alkuperäisistä arvioista. Tämä johtuu siitä, että varsinkin maksajapohjan merkittävä paraneminen on turvannut verotuottoja. Valtion tuloveron maksajia on entistä enemmän ja heidän tulotasonsa on korkeampi. Kun entistä suurempi osa tulonsaajista maksaa euromääräisesti entistä enemmän veroja suuremmista tuloistaan, verotus tuottaa hyvin, vaikka veroprosenttia alennetaankin. Kurjenojan mukaan ansiotulojen veronkevennykset ovat lisänneet veronmaksajien ostovoimaa ja nopeuttaneet myös arvonlisäverotuksen tuoton kasvua. ”Palkansaajan ostovoimalla on 1990-luvulla ollut selkeä yhteys taloudelliseen kasvuun ja tätä kautta arvonlisäverotuksen tuottoon.” Keskituloisen palkansaajan tuloveroprosentti keventyi 5,5 prosenttiyksiköllä vuosina 1995-2003. Henkilöverotuksen reaalituotto oli vuonna 2003 12 prosenttia suurempi kuin 1995, jolloin palkkaverotus oli kireimmillään. Arvonlisäverotuksen reaalituotto taas oli 49 prosenttia suurempi vuonna 2003 kuin 1995. Lisätiedot: Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajat, (09) 6188 7326, 040 820 5378, jaana.kurjenoja@veronmaksajat.fi Viestintäjohtaja Antti Marttinen, Veronmaksajat, 040 546 8693 www.veronmaksajat.fi (koko tutkimus, graafit) Kurjenojan kuva on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://www.veronmaksajat.fi/uploads/KurjenojaJaana2(1).jpg ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=65110&fn=wkr0001.pdf http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=65110&fn=wkr0003.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa