Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja: Palkansaajan ostovoima kasvamassa 2,4 prosentilla tänä vuonna

Keskituloisen palkansaajan ostovoima* kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia eli 40 euroa kuussa, kun nimellisansioiden kehitykseksi arvioidaan 2,5 prosenttia. Tästä kasvusta puolet aiheutuu verotuksen kevenemisestä. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tutkimuksesta ”Veronkevennyksillä ostovoimaa; palkansaajan tuloverotus ja ostovoima 1991 - 2006”. Tutkimuksen on laatinut Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja. Maltilliset palkankorotukset yhdessä veronkevennysten kanssa tuottavat vuonna 2006 yhtä hyvän ostovoiman kasvun kuin reippaammat palkankorotukset ilman verotuksen keventämistä vuonna 2005. Viime vuonna 3,6 prosentin nimellisansioiden kasvulla päädyttiin 2,3 prosentin ostovoiman kasvuun. Vuonna 2006 keskituloisen palkansaajan veroprosentti kevenee 0,8 prosenttiyksiköllä, kun se 2005 hieman kiristyi. Vuodesta 1996 lähtien harjoitettu veropolitiikka on keventänyt palkansaajan tuloverotusta selvästi. Keskituloisen palkansaajan veroprosentti on alentunut vuoden 1995 37,5:stä 6,8 prosenttiyksikköä vuoden 2006 30,7:ään. Veronkevennykset ovat tukeneet palkansaajan ostovoiman reipasta kasvua laman jälkeen. Vuodesta 1995 vuoteen 2006 palkansaajan ostovoima on kasvanut nelisenkymmentä prosenttia. Ostovoiman kasvusta merkittävä osa on tullut veronkevennyksistä. Keskituloisella palkansaajalla veronkevennysten osuus ostovoiman kasvusta 1995–2006 on 35 prosenttia. ”Vuoden 1995 jälkeen harjoitettu vero- ja tulopolitiikka on ollut sekä koko kansantalouden että yksittäisten palkansaajien kannalta onnistunutta. Tuloratkaisuissa linjattujen maltillisten palkankorotusten yhdistyminen asteittaisiin veronkevennyksiin on taannut vahvan ostovoimakehityksen, joka on puolestaan ollut yksi keskeinen talouskasvun taustatekijä”, Kurjenoja toteaa. ---------------------------------------------- *Palkan ostovoima on reaalinen verojen jälkeinen nettopalkka. Ostovoiman kehitykseen vaikuttavat ansiotason, inflaation ja tuloverotuksen muutokset.

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.