Veronmaksajien Teemu Lehtinen budjettiehdotuksen verolinjasta: Palkkaverotuksen nollalinja ei tue ostovoimaa

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verolinja merkitsee sitä, että suomalaisten palkansaajien verotus pysyy vuonna 2011 suunnilleen ennallaan. Esimerkiksi keskituloisen 2933 euroa ansaitsevan veroprosentti kiristyisi ensi vuonna 29,5 prosentista arviolta 29,7 prosenttiin.

Tässä Veronmaksajain Keskusliiton arviossa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mitoituksen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen ja keskimääräisen kunnallisveron korotukset sekä ennakoidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää sinänsä myönteisenä sitä, että valtiovarainministeriö on nyt purkamassa pääosan ansiotulojen verotuksen kiristyspaineista.

Toisaalta palkansaajan ostovoiman muutos on vuonna 2011 näillä näkymin painumassa varsin vaisuksi eli lähelle nollaa, kun tuloverotusta ei kevennetä lainkaan ja inflaatio on jälleen kiihtymässä.

Budjettiehdotukseen sisältyvä välillisten verojen mittava kiristäminen ruokkii osaltaan hintojen nousua, jolle ei tällä kertaa ole tiedossa tuloverotuksen kevennysten tuomaa ostovoimaa tukevaa vastapainoa.

-  Taantumakuoppa oli syvä, joten paluu ripeän talouskasvun tielle on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, vaikka aktiivisesta elvyttämisestä ollaankin jo ymmärrettävästi luopumassa.

-  Myönteisestä ostovoimakehityksestä on syytä kantaa edelleen erityistä huolta.

-  Budjettiehdotuksen verolinja on tässä suhteessa tarpeettomankin mollivoittoinen.

Lehtinen muistuttaa, että hallitusohjelmassa linjatuista ansiotulojen verotuksen kevennyksistä on vielä jäänyt käyttämättä 240 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa tätä ei siis esitetä toteutettavaksi ensi vuonna lainkaan.

-  Ansiotulojen verotuksen kohtuullisella kevennyksellä kuitenkin tuettaisiin ostovoimaa samalla, kun välillistä verotusta joka tapauksessa mittavasti kiristetään. Näin myös edistettäisiin palkkamaltin tavoitetta.

- Hallitusohjelmassa linjattu 240 miljoonan euron kevennys tulisi siksi toteuttaa koko hallituksen budjettiriihessä elokuussa, katsoo Lehtinen.

Energiaverojen noin 750 miljoonan euron kiristyksestä kolmannes eli noin 250 miljoonaa euroa päätyy kotitalouksien maksettavaksi. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin sadan euron lisäystä kotitalouksien asumiskustannuksiin. Välillistä verotusta kiristävät myös makeis- ja virvoitusjuomien verotuksen sekä jäteveron korotukset ensi vuoden alussa. Lisäksi jo heinäkuun alussa voimaan astunut arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaa ensi vuonna koko painollaan.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 09 6188 7300, 0400 414 652

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa