Veronmaksajien Teemu Lehtinen VM:n budjettiehdotuksesta: VERONKIRISTYKSEN PERUUTTAMINEN PIENI ASKEL OIKEAAN SUUNTAAN

Lehdistötiedote 31.7.2002 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen VM:n budjettiehdotuksesta: VERONKIRISTYKSEN PERUUTTAMINEN PIENI ASKEL OIKEAAN SUUNTAAN Valtiovarainministeriön budjettiehdotus keventää keskipalkkaisen suomalaisen verotusta aavistuksen verran vuonna 2003. Palkansaajan tulovero kevenee ensi vuonna eri tulotasoilla 0,2 - 0,3 prosenttiyksikköä. Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mielestä hallituksen keväällä linjaaman sairausvakuutusmaksun korotuksen kompensoiminen nyt esitetyillä tuloverokevennyksillä on myönteistä. - Ansiotulojen verotusta ensi vuonna uhannut kiristyminen pystytään näillä päätöksillä perumaan. Se on pieni askel oikeaan suuntaan, vaikka verotus ei juuri kevenekään ensi vuonna. Kautta linjan, kaikkiin tuloluokkiin kohdistettuina nyt ehdotetut muutokset ovat myös oikein kohdennettuja, toteaa Lehtinen. - Pöytä on näin puhdistettu syksyn tuloratkaisuille. Kaikkien etu olisi, että palkansaajien ostovoima kasvaisi ensi vuonna myös verokevennyksillä, ei vain palkankorotuksilla. Tämä edellyttäisi luonnollisesti uusia kevennyspäätöksiä myöhemmin syksyllä, Lehtinen sanoo. Verojen kehitys noudattelee aiempien vuosien linjaa, jossa verotusta on kevennetty tasaisesti kautta linjan. Tämän lopputuloksen saavuttamiseksi VM:n budjettiesityksessä sairausvakuutusmaksun 0,5 prosenttiyksikön korotus on kompensoitu alentamalla valtion tuloveroasteikon veroprosentteja ja korottamalla sekä tulonhankkimisvähennystä että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä. Tuloveroasteikon rajoihin tehtävä tarkistus jää ansiokehitystä pienemmäksi, mikä vaikuttaa verotusta kiristävästi. Ensi vuonna keskipalkkaisen 2255 euroa tienaavan tuloveroaste laskee 0,2 prosenttiyksikköä 32,4 prosentista 32,2 prosenttiin. Tämä merkitsee käteen jäävän nettopalkan hienoista kasvua viidellä eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1500 euroa kussa ansaitsevan tuloveroaste laskee 0,3 prosenttiyksikköä 25,8 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 6000 euroa tienaavan 0,2 prosenttiyksikköä 45,8 prosenttiin. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 Ekonomisti Päivi Kaarlela, (09) 6188 7327 (graafit ja taulukot) www.veronmaksajat.fi Laskentaoletukset: Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaiset veroperusteet vuodelle 2002. Valtion tuloveroasteikossa asteikkoportaiden alarajojen nosto yhdellä prosentilla sekä marginaaliveroprosenttien lasku yhdellä %-yksiköllä; sairausvakuutusmaksun korotus puoli %-yksikköä; tulonhankkimisvähennyksen sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korottaminen. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2003, +3,5 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00310/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa