Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen: ”Veronmaksajat ei aja kuntaveromallia”

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kiistää Helsingin Sanomissa (tiistai 23.5) esitetyn tulkinnan, että Veronmaksajat kehuisi tai näyttäisi vihreää valoa ns. kuntaveromallille. ”Veronmaksajain Keskusliitto sen paremmin kuin Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenojakaan ei ole ajamassa eikä ole esittänyt kannatustaan sellaiselle kuntaveromallille, jota on hahmoteltu valtiovarainministeriön avustajakunnassa”, Lehtinen toteaa. Veronmaksajat on useaan otteeseen torjunut Ruotsin veromallin, jossa ansiotuloverotus siirrettäisiin pääosin kuntien päätettäväksi. ”Ansiotulojen verotuksen tasosta päättäminen on valtion talouspolitiikan keskeinen väline, jota ei voi delegoida kunnille jatkossakaan. Toivottavasti myös valtiovarainministeriön piirissä on nyt lopullisesti haudattu Ruotsin malli”, Lehtinen korostaa. Ruotsin mallin sijasta valtiovarainministeriön avustajakunnassa on nyt hahmoteltu ratkaisuja, joissa kunnallisverotuksen vähennyksiä siirrettäisiin valtiolle ja samalla muutettaisiin kuntien valtionosuuksia. Veronmaksajien esittämässä verolinjauksessa huhtikuun alussa tällaisille toimille kuten myös koko kuntien palvelurakenneuudistukselle asetettiin tiukat veropoliittiset reunaehdot: ”Ehdottomana lähtökohtana tulee olla, ettei kunnallisverotusta uudistuksen yhteydessä kiristetä. Mikäli ansiotulojen verotuksessa tehtäviä vähennyksiä siirrellään valtion ja kuntien kesken, tulee sen tapahtua veroja maksavan kansalaisen kannalta neutraalilla tavalla.” ”Jos kunta- ja palvelurakenneuudistus onnistuu, se hillitsee tehokkaasti palvelutuotannon kustannusten kasvua ja siten myös kunnallisverotuksen korotuspaineita.” Helsingin Sanomille esittämässään kommentissa Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja on toistanut nämä veropoliittiset reunaehdot. Kuntien saamien valtionosuuksien mahdollisiin muutoksiin ja kuntaveromalliin kokonaisuutena hän ei ole ottanut mitään kantaa saati sitten tukenut niitä. Myös Lehtinen pitää kuntaveromalliviritelmien heikkona kohtana valtionosuuksien repimistä auki ja laajaa korvaamista kuntien keskinäisellä verotulojen tasauksella. Vähennysten siirto kunnilta valtiolle ei olisi yksinkertaista myöskään verotuksen kannalta. Tämä kokonaisuus olisi erittäin vaikea toteuttaa tasapuolisesti ja hallitusti. ”Tällainen radikaali muutos kuntien valtionosuuksissa olisi erittäin mittava ja haastava tehtävä. Herää kysymys, onko valtionosuusjärjestelmän täydellisestä aukirepimisestä lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä. Ei ole mitään takeita siitä, etteikö suuri järjestelmämuutos kuitenkin lisäisi veronkorotuspaineita. Ehkä viisaampaa olisi ottaa lähtökohdaksi nykyinen valtionosuusjärjestelmä ja uudistaa se yksinkertaiseksi ja selkeäksi”, Lehtinen pohtii. ”Myös verotuksessa olisi nyt viisasta rauhoittaa tilanne. Turvallinen ratkaisu olisi säilyttää kunnallisverotuksen nykyiset vähennykset entisellään verotusta jatkossa uudistettaessa. Tulevat veronkevennykset voitaisiin tällöin toteuttaa pelkästään valtion toimin tuloveroasteikkoa ja valtion ansiotulovähennystä muuttamalla. Näin saataisiin vakaa perusta sekä veropolitiikalle että kunta- ja palvelurakenneuudistukselle ensi vaalikaudella”. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652 pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 6188 7326, 050 531 5465

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.