Veronmaksajien tuloverolinjaukset ensi vaalikaudelle: Reilun kolmen prosenttiyksikön kevennys kautta linjan - veropäätöksiä ei voi siirtää valtiolta kunnille

Veronmaksajain Keskusliitto esittää ansiotulojen verotuksen keventämisen jatkamista ensi vaalikaudella kaikissa tuloluokissa. Toimitusjohtaja Teemu Lehtisen esittelemässä kevennysmallissa valtion tuloveroasteikkoa kevennetään ja yksinkertaistetaan vähentämällä asteikkoluokkien määrä kolmeen ja alentamalla marginaaliveroprosentteja kautta linjan. Vuonna 2006 käyttöönotettu valtionverotuksen ansiotulovähennys painotettaisiin samalla entistä voimakkaammin pieniin ansiotuloihin. Lopputuloksena palkansaajan tulovero alenisi vuodesta 2007 vuoteen 2011 eri tulotasoilla reilut kolme prosenttiyksikköä. Esimerkiksi keskituloisen noin 2500 euroa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti alenisi 30,1:stä 26,9:ään. Valtio vastaisi kokonaisuudessaan tulevien kevennysten kustannuksista. Veronmaksajat asettaa parhaillaan valmisteltavan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen verotavoitteeksi nykyisen kunnallisverotuksen tason riittävyyden: ”Jos kunta- ja palvelurakenneuudistus onnistuu, se hillitsee tehokkaasti palvelutuotannon kustannusten kasvua ja siten myös kunnallisverotuksen korotuspaineita. Lähtökohtana tulee olla, ettei kunnallisverotusta uudistuksen yhteydessä kiristetä.” ”Kun valtio keventää ja kunnat eivät kiristä, saadaan aikaan veropoliittisesti kestävää jälkeä”, toteaa Lehtinen. Veronmaksajat torjuu myös ajankohtaisessa keskustelussa esillä olleen ajatuksen tuloverojen siirtämisestä Ruotsin malliin pääosin kuntien vastuulle. Ansiotulojen verotuksen tasosta päättäminen on valtion talouspolitiikan keskeinen väline, jota ei voi delegoida kunnille jatkossakaan. Kuntauudistukseen liittyen ollaan käynnistämässä myös selvitystyö valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeista. Veronmaksajat katsoo, että mikäli tässä yhteydessä ansiotulojen verotuksessa tehtäviä vähennyksiä siirrellään valtion ja kuntien kesken, tulee sen tapahtua veroja maksavan kansalaisen kannalta neutraalilla tavalla. Viime vuosina hyviä tuloksia tuottanutta palkansaajien ostovoiman kasvattamista veronkevennyksiä ja palkankorotuksia yhdistämällä olisi Veronmaksajien mielestä hyvä pyrkiä jatkamaan myös seuraavalla vaalikaudella. Lisätiedot: toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Verolinjaukset ja kevennysmalli osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Tilaa