Veronmaksajien Vesa Korpela pitää ehdotusta esitäytetystä veroilmoituksesta merkittävänä uudistuksena, mutta… ”VERONMAKSAJAN OIKEUSTURVASTA ON HUOLEHDITTAVA”

”Siirtyminen uuteen esitäytettyyn veroilmoitukseen ensi vuonna on hieno edistysaskel, jota Veronmaksajain Keskusliitto on ajanut jo vuosikaudet. Veroilmoitusten yhdistäminen huhtikuulle tekee järjestelmän selkeämmäksi ja informatiivisemmaksi”, arvioi Veronmaksajien lakiasiain johtaja Vesa Korpela. Korpela pitää myönteisenä, että hallituksen esityksessä tammikuisen veroilmoituksen ja kesäkuisen veroehdotuksen sijalle tulevasta huhtikuun veroilmoituksesta on otettu huomioon sitä kritiikkiä, jota valmistelun yhteydessä on esitetty erityisesti veronmaksajan luottamuksen suojan osalta. ”Kuitenkin vasta käytäntö tulee osoittamaan, mihin suuntaan lopulta päädytään. Eräät ehdotuksen piirteet lisäävät joka tapauksessa epävarmuutta veronmaksajien keskuudessa”, Korpela toteaa. ”Kyseessä on tavallisen veronmaksajan kannalta suurin uudistus aikoihin. Eduskunnalla on nyt iso vastuu sen valvomisessa, ettei esitys miltään osin johda veronmaksajan oikeusturvan heikkenemiseen.” Ehdotuksen mukaan veroilmoitukseen ei liitetä tositteita, vaan veronmaksajan pitää säilyttää ne. Säännökseen sisältyy Korpelan mukaan melkoinen vastuun siirto veroviranomaiselta verovelvolliselle. ”Tähän saakka verottaja on saman tien ratkaissut, riittääkö esitetty selvitys vähennyksen saamiseen. Tulevaisuudessa veronmaksaja ei voi koskaan tietää, mikä selvitys tulee olemaan riittävä ja milloin sitä tarvitaan.” Korpela pelkää, että asioiden jättäminen veronmaksajan vastuulle merkitsee epävarmuutta verotuksesta ja pahimmillaan suoranaista sattumaverotusta. ”Perusteettomien vähennysten kalastelijat voivat hyötyä lyhyellä tähtäimellä, mutta niihin puututaan todennäköisesti veronkorotuksia lisäämällä ja lisäämällä verottajan mahdollisuutta puuttua verotuspäätöksiin jälkikäteen. Jo tähän hallituksen esitykseen sisältyy varovaisia askeleita tähän suuntaan.” Esityksen mukaan veroilmoitus palautetaan allekirjoitettuna verotoimistolle vain, jos siihen tehdään korjauksia. Korpela arvioi, että esitäytetyn veroilmoituksen palauttaa 4,4 miljoonasta henkilöstä jopa puolet. Korpelan mielestä esitäytettyyn veroilmoitukseen ei missään tapauksessa pitäisi liittää verotuspäätöstä saati sitten sentilleen laskettua pankkisiirtoa, koska pari miljoonaa verotuspäätöstä tiedetään jo etukäteen vääriksi. ”Pelkkä veronmaksajaa informoiva alustava laskelma olisi tässä yhteydessä riittävä.” ”Verotuspäätös ja maksuliput pitäisi lähettää vasta siinä vaiheessa, kun veroilmoituksiin tehdyt muutokset on käsitelty. Kerralla oikean päätöksen tekeminen on parempi ja kokonaisuuden kannalta halvempaa, kuin joka toisen päätöksen tekeminen useaan kertaan.” Korpela pitäisi myös parempana, että kaikki veroilmoituksen saajat joko palauttaisivat sen allekirjoitettuna tai kuittaisivat sen sähköisesti, vaikka esitäytettyjä tietoja ei olisikaan tarvinnut muuttaa tai täydentää. ”Veroilmoituksen tietojen nimenomainen hyväksyminen saisi kansalaiset tarkistamaan verottajan lomakkeelle merkitsemät tiedot nykyistä huolellisemmin. Siitä taas hyötyisivät vain veronmaksajat.” Lisätiedot: lakiasiain johtaja Vesa Korpela, (09) 6188 7302, 0400 414 025

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit