Veronmaksajien Vesa Korpela tyrmää Kuntaliiton ehdotuksen: Lentoliikennettä ei voi pönkittää kilometrikorvauksia leikkaamalla

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela tyrmää Kuntaliiton ehdotuksen oman auton kilometrikorvausten rajoittamisesta maakuntien lentoliikenteen tukemiseksi.

- Verovapaa kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksama korvaus siitä, että työntekijä käyttää omistamaansa autoa työnantajan määräämän työmatkan tekemiseen. Siihen ei pidä puuttua.

-  On itsestään selvää, että työnantajan on korvattava työntekijälle kustannukset, jotka aiheutuvat työntekijän auton käyttämisestä työnantajan hyväksi. Jos tätä korvausta rajoitetaan, se merkitsee työntekijän omaisuuden siirtämistä työnantajan käyttöön ja työnantajan kulujen siirtämistä työntekijän maksettavaksi.

Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä määrätään vuosittain keskimääräisten todellisten kustannusten perusteella. Verohallinto vahvistaa korvauksen määrän valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää vastaavaksi.

-  Työnantajan ja työntekijän on voitava keskenään sopia, milloin työntekijän oman auton käyttö on käytännöllisin tapa työmatkan suorittamiseen. Työnantaja kuitenkin lopulta päättää, mikä on yrityksen kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisin matkustusmuoto työmatkoilla.

- Senkään vuoksi ei ole mitään perustetta leikata koko maata koskevia oman auton käytön kilometrikorvauksia vain sitä varten, että lentokoneen käyttö työmatkoilla joiltakin paikkakunnilta saataisiin vertailussa näyttämään edullisemmalta.

Lisätiedot: lakiasiain johtaja Vesa Korpela, 09 6188 7302, 0400 414 025
 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.